Niezależny Magazyn Publicystów „Kontrateksty” powstał w marcu 2004 roku jako inicjatywa czterech dziennikarzy: Stefana Bratkowskiego, Krzysztofa Łozińskiego, Andrzeja W. Pawluczuka i Piotra Rachtana.

Początkowo miał być forum dla ludzi, którzy z różnych powodów pozamerytorycznych nie mają gdzie publikować. Z czasem jednak „Kontrateksty” stały się normalnym dwutygodnikiem publicystycznym, w założeniu pluralistycznym światopoglądowo i politycznie. Obecnie przyjmujemy do publikacji teksty, które muszą spełniać następujące warunki: muszą być dobrze napisane, nie mogą w rażący sposób wypaczać faktów i nie mogą nikogo obrażać. Nie uprawiamy poprawności politycznej. Redakcja zastrzega jednak, że nie ma obowiązku publikowania wszystkich tekstów nie zamówionych.

Obecny skład redakcji jest następujący:

  • Krzysztof Łoziński - redaktor naczelny
  • członkowie redakcji: Michał Browarski, Witold Filipowicz

Sprawami ilustracyjnymi (galeriami zdjęć) zajmują się Michał Browarski (artysta fotografik, członek ZPAF) i Krzystof Łoziński.

Z redakcją stale współpracują: Janusz Krakowian (Częstochowa), Aleksander Jerzy Wieczorkowski (Warszawa), Witold Machura (Nowy Tomyśl, Poznań), Monika Branicka (Art & Business, Kraków), Robert Krzysztoń (Warszawa), Ton Van Anh (Warszawa, Wietnam), Waldemar Jan Dziak (Warszawa), Waldemar Korczyński (Kielce), Aleksander Żołnierski (Warszawa), Stefan Małecki-Tepicht (Warszawa), Grzegorz Kozyra (Warszawa), Jan Stanisław Skorupski (Zurych), Piotr Witulski (Warszawa), Andrzej Łojko (fotografik, Warszawa), Radosław Januszewski (Warszawa), Grzegorz Łoziński (grafik, Warszawa), Ewa Karbowska (Warszawa), Marek Trojanowski (Zielona Góra), Aleksander Glowania (Twaróg), Renata Rudecka-Kalinowska (Kraków), Jolanta Porębska (Warszawa), Marianna Dembińska (Mediolan, Warszawa), Jerzy Łukaszewski (grafika, Gdynia), Zdzisław Gromada (Wrocław), Marek Matyjasik (Bydgoszcz).