12 września 2014 r.
w wieku 94 lat
zmarła nasza mama i babcia
Danuta Łozińska
prof. zwyczajny nauk medycznych
była ordynator oddziałów noworodków w szpitalach: Bielańskim, Czerniakowskim i w Dziekanowie Leśnym, wykładowca Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego PAN
W czasie okupacji hitlerowskiej hufcowa Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, ppor "Danusia", uczestnczka Powstania Warszawskiego.
Odznaczona Krzyżem Walecznych.

Msza żałobna rozpocznie się
w czwartek, 18 września, o godz. 14.00,
w kościele św. Jana Boremeusza,
przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.
Po mszy wyprowadzenie do grobu rodzinnego
na Starych Powązkach

O czym zawiadamiają
syn Krzysztof z żoną Agnieszką oraz wnuki:
Grzegorz, Roman, Izabela i Tomasz