ten kosz z wielkanocnym jajem

niech wypełnia swym zwyczajem

boskość tę – z dnia Zmartwychwstania

co człowiecze ma ubranianiech doda – potrafi przecież

krztę wiary w dobro na świecie

i garstkę nadziei na miłość

tak żeby – co umie - przeżyłoi jeszcze – tak z dobrej woli

niechaj uśmierzy – gdy boli -

z mazurkiem i białą kiełbasą

podaną na... ciepło i z klasąniech się ciągnie wyliczanka

na niewinność od Baranka -

Ten w cieniu baby drożdżowej

symbolem żywi i słowem -z wskrzeszenia ulepi niech przyszłość

i wiernych i ateistówNajlepsze życzenia wielkanocne – innym i sobie składa Redakcja KONTRATEKSTÓW,

autorstwo wiersza Ewa Karbowska