TADEUSZ ROLKE W DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
- ŚLADAMI CHASYDÓW OD KOZIENIC DO HUMANIA
Dom Spotkań z Historią zaprasza na spotkanie z fotografem TADEUSZEM ROLKE.
17 kwietnia 2007 (wtorek), godz. 18.00, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 w Warszawie.
W scenerii wystawy Kozienickie portrety Tadeusz Rolke pokaże swoje najlepsze fotografie żydowskich miasteczek i opowie o pracy nad cyklem Tu byliśmy.

Znany fotograf od 1994 roku podąża śladami chasydów w Polsce i na Ukrainie, fotografując żydowskie miasteczka - domy, ulice, synagogi, mykwy, cmentarze. Odwiedził m. in.: Kozienice, Warkę, Przysuchę, Aleksandrów Łódzki, Dąbrowę Tarnowską, Bełz, Międzybórz, Międzyrzecz, Berdyczów, Humań, Bolechów, Bracław, Husiatyń, Żółkiew i Humań. Cykl zdjęć, nad którym wciąż pracuje, nazwał  Tu byliśmy.  Prezentował go na wystawach w Warszawie, Tarnowie, Bratysławie i Berlinie. Podczas wieczoru zobaczymy także najnowsze, dotychczas niepokazywane fotografie z podróży na Ukrainę, którą odbył w marcu tego roku.

WSTĘP WOLNY

***

Tadeusz Rolke(1929) - jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, prekursor polskiej fotografii reportażowej. Fotografuje od 1944 roku. Zrobił dziesiątki tysięcy zdjęć reporterskich oraz studyjnych, m.in. fotografował modę w Polsce, Moskwie i Paryżu. Dokumentował życie codzienne, artystyczne i intelektualne - głównie w Polsce
i Niemczech, gdzie mieszkał. Obok fotografii reportażowej jego ulubionym tematem są kobiety - tworzy wysmakowane portrety i akty. Współpracował z prestiżowymi czasopismami: „Świat", „Stolica", „Polska", „Przekrój", „Stern", „Die Zeit", „Der Spiegel", „ART", „Gazeta Wyborcza". Jest autorem wielu wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, m.in.: Świat to teatr - fotograficzne relacje z licznych festiwali teatralnych, Przemoc, seks, nostalgia - ekspozycja składająca się z autorskich projektów artystycznych, Żywym i umarłym (wspólnie z Jerzym Budziszowskim), Fischmarkt - cykl z targu rybnego w Hamburgu, Sąsiadka (wspólnie z Chrisem Niedenthalem), Tu byliśmy - cykl dokumentujący miejsca związane z historią chasydów w Polsce i na Ukrainie. Tadeusz Rolke przygotowuje obecnie nowy album oraz kolejne wystawy, prowadzi warsztaty dla młodych dziennikarzy i fotoreporterów, pracuje nad nowymi projektami.

***

Wystawa Kozienickie portrety (prezentowana w Domu  Spotkań z Historią przy ul.  Karowej 20 w Warszawie) została zorganizowana przez Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią i Forum Dialogu Między Narodami. Jest czynna od 12 kwietnia do 3 czerwca 2007. WSTĘP WOLNY.

Przemoc, seks, nostalgia - ekspozycja składająca się z autorskich projektów artystycznych, Żywym i umarłym (wspólnie z Jerzym Budziszowskim), Fischmarkt - cykl z targu rybnego w Hamburgu, Sąsiadka (wspólnie z Chrisem Niedenthalem), Tu byliśmy - cykl dokumentujący miejsca związane z historią chasydów w Polsce i na Ukrainie. Tadeusz Rolke przygotowuje obecnie nowy album oraz kolejne wystawy, prowadzi warsztaty dla młodych dziennikarzy i fotoreporterów, pracuje nad nowymi projektami.

***

Wystawa Kozienickie portrety (prezentowana w Domu  Spotkań z Historią przy ul.  Karowej 20 w Warszawie) została zorganizowana przez Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią i Forum Dialogu Między Narodami. Jest czynna od 12 kwietnia do 3 czerwca 2007. WSTĘP WOLNY.

Wystawa prezentujezdjęcia portretowe wykonane tuż przed wojną i w czasie okupacji przez Chaima Izraela Bermana, kozienickiego fotografa. W swoim atelier przy ulicy Lubelskiej 13 Berman sfotografował tysiące mieszkańców Kozienic: mężczyzn, kobiet
i  dzieci, bogatych i biednych, rzemieślników, Żydów, Polaków, Niemców. Fotograf zmarł podczas wojny, pozostawiając na strychu domu, w którym znajdował się zakład, ogromną liczbę nieopisanych negatywów. W 1945 roku odnalazł je pierwszy powojenny właściciel kamienicy - fotografie nie ujrzały jednak światła dziennego aż do początku lat 90., kiedy odkupił je dębliński antykwariusz. Część odbitek trafiła do Ośrodka KARTA. To właśnie

z tej kolekcji powstała wystawa Kozienickie portrety, na którą składa się ok. 250 portretów mieszkańców Kozienic. Więcej informacji o historii kolekcji i Kozienicach znaleźć można w kwartalniku „Karta" (nr 47, 2005)

***

Dom Spotkań z Historią (DSH), utworzony 1 marca 2006 r., jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Dom Spotkań z Historią zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu. DSH organizuje wystawy, projekcje filmowe i multimedialne, spotkania, seminaria, warsztaty edukacyjne, prowadzi prace badawcze i działalność informacyjną związaną z historią najnowszą, tworzy, opracowuje i udostępnia komputerowe bazy danych, zbiory tekstowe, ikonograficzne, filmowe, fonograficzne i muzealne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Swoje zasoby udostępniania bezpłatnie. Służą temu: Dział Edukacji, Medioteteka (Archiwum Historii Mówionej, Filmoteka, Pracownia Ikonograficzna), Dział Wystaw i Upowszechniania, księgarnia i czytelnia.

Dom Spotkań z Historią ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA oraz innymi organizacjami i środowiskami w kraju i za granicą, m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN; Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodkiem Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytutem Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundacją Körbera w Hamburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/