Mnóstwo ludzi jest obecnie bardzo przygnębionych gwałtownie wzrastającym długiem narodowym Stanów Zjednoczonych i domaga się rozwiązania tego problemu. Ludzie ci nie zdają sobie sprawy, że problem ten nie posiada rozwiązania w ramach obecnego systemu finansowego USA: z matematycznego punktu widzenia jest rzeczą niemożliwą spłacenie długu narodowego Stanów Zjednoczonych.
Prawda jest taka, że rząd amerykański jest obecnie dłużny więcej dolarów niż ich istnieje. Gdyby rząd USA zabrał każdego centa z każdego amerykańskiego banku, biznesu i od podatnika, to nadal nie byłby w stanie spłacić długu publicznego. I gdyby to uczynił, to oczywiście społeczeństwo amerykańskie przestałoby istnieć, ponieważ nikt nie miałby pieniędzy, aby cokolwiek kupić lub sprzedać.
A rząd USA nadal byłby pogrążony w potężnym długu.
To w takim razie, dlaczego rząd USA nie uruchomi prasy drukarskiej i nie wydrukuje mnóstwo pieniędzy, aby spłacić dług? Otóż, z jednego prostego powodu: nie jest to sposób, w jaki ten system działa. Im więcej dolarów wchodzi do systemu, tym bardziej rząd amerykański pakuje się w dług. Rząd USA nie emituje waluty Stanów Zjednoczonych – czyni to Rezerwa Federalna (Federal Reserve).
Rezerwa Federalna jest prywatnym bankiem zarządzanym dla zysku przez bardzo wpływową elitę międzynarodowych bankierów. Jeśli wyciągniesz banknot dolarowy i spojrzysz na niego, to na górze zauważysz informację stwierdzającą „Banknot Rezerwy Federalnej”. Banknot ten więc należy do Rezerwy Federalnej. Rząd amerykański nie może sobie ot tak, po prostu, emitować nowych pieniędzy kiedykolwiek ma na to ochotę, w ramach obecnego systemu. Musi natomiast uzyskać te pieniądze od Rezerwy Federalnej.
Zatem, kiedy rząd USA potrzebuje pożyczyć więcej pieniędzy (co obecnie zdarza się często), musi zwrócić się do Rezerwy Federalnej i poprosić o zielone kawałki papieru zwane banknotami Rezerwy Federalnej. Rezerwa Federalna wymienia te zielone kawałki papieru na różowe kawałki papieru zwane obligacjami skarbu państwa. Rezerwa Federalna albo sprzedaje te obligacje albo zachowuje je dla siebie, co się ostatnio zdarza najczęściej.
W ten sposób rząd USA nabywa więcej zielonych kawałków papieru nazywanych dolarami amerykańskimi, które wchodzą do obiegu. Czyniąc to, rząd pogrąża się w jeszcze większym długu, z dodatkiem procentu. Za każdym razem, kiedy władza to czyni, zadłużenie państwa staje się większe i procent od tego długu jeszcze większy.
Czy zaczynacie dostrzegać ten obraz?
Kiedy czytacie ten tekst, zadłużenie rządu USA wynosi około 12 bilionów (am. trillion) dolarów, a ponieważ zwiększa się błyskawicznie, to jest bardzo trudno ustalić dokładną liczbę. To w końcu jak dużo pieniędzy w obiegu faktycznie istnieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? Jest kilka sposobów pozwalających na oszacowanie tej liczby.
Metoda o kodzie „M0” uwzględnia wszystkie fizyczne banknoty i waluty, plus pieniądze w sejfach bankowych jak również wszystkie depozyty, jakie te banki posiadają w bankach Rezerwy Federalnej. W połowie 2009 r., Rezerwa Federalna poinformowała, że kwota ta wynosiła około 908 miliardów dol. (am. billion)
Metoda „M1” uwzględnia wszystkie waluty zawarte w „M0” oraz wszystkie pieniądze na kontach czekowych oraz inne konta umożliwiające natychmiastowe wycofanie pieniędzy jak również wszystkie pieniądze zawarte w czekach podróżnych. Według Rezerwy Federalnej, w grudniu 2009 r. kwota ta wynosiła 1,7 biliona dol. Jednakże nie wszystkie te pieniądze faktycznie” istnieją”, o czym przekonamy się za chwilę.
Metoda „M2” uwzględnia wszystko, co jest zawarte w „M1” plus większość pozostałych kont oszczędnościowych, kont rynkowych, rynkowe fundusze otwarte i małe lokaty krótkoterminowe (poniżej 100 tys. dol.). Według Rezerwy Federalnej ogólna kwota w tej grupie wyniosła w grudniu 2009 r. 8,5 biliona dol., ale podobnie jak w poprzednim przypadku, nie wszystkie te pieniądze faktycznie „istnieją”.
Metoda „M3” uwzględnia wszystko, co jest zawarte w „M2” plus duże lokaty krótkoterminowe, inwestycyjne fundusze wzajemne, depozyty eurodolarów  i umowy odkupu. Rezerwa Federalna nie prowadzi obecnie statystyk „M3”, ale jak podaje ShadowStats.com poszukiwana kwota wynosi, z dużym przybliżeniem, 14 bilionów dol. Ale, jak poprzednio, nie wszystkie te „pieniądze” faktycznie „istnieją”.
Dlaczego nie istnieją?
Ponieważ nasz system finansowy jest oparty na czymś nazwanym ułamkową rezerwą bankową (fractional reserve banking).
Kiedy idziesz do swojego banku i deponujesz sto dolarów, bank nie przechowuje tych pieniędzy. Przeciwnie, zatrzymuje jedynie małą ich część i pożycza resztę komuś innemu. Z kolei, jeśli ta osoba deponuje pieniądze, które zostały właśnie pożyczone z tego samego banku, wówczas bank może ponownie większość tych pieniędzy pożyczyć jeszcze raz. W ten sposób suma „pieniędzy” szybko może się zwielokrotnić. Jednakże w rzeczywistości istnieje tylko sto dolarów. Ten system funkcjonuje ponieważ wszyscy nie biegamy do banku i nie żądamy pieniędzy w tym samym czasie.
Zgodnie z Bankiem Rezerwy Federalnej w Nowym Yorku, ułamkową rezerwę bankową można wyjaśnić w ten sposób:
„Jeśli wymóg rezerwy federalnej wynosi 10% i bank otrzymuje depozyt w wysokości 100 dol., to może z tego depozytu pożyczyć 90 dol. Jeśli następnie pożyczający wystawi czek na 90 dol. komuś, kto przekazuje te pieniądze do banku, to ten depozyt umożliwia bankowi wypożyczenie 81 dol. Jeśli tego rodzaju proces powtarza się, to system bankowy może przetworzyć początkowy depozyt 100 dol w maksymalnie 1000 dol. (100 dol. + 90 dol. + 81 dol. + 72.90 dol…).”
W ten sposób wiele obecnych „pieniędzy” wzięło się z powietrza.
W rzeczywistości większość banków nie posiada wymogu rezerwy na wszystkich depozytach oszczędnościowych (długoterminowe pożyczki dla handlujących obligacjami państwowymi i konta inwestycyjnych funduszów wzajemnych). W zasadzie, wymóg rezerwy odnosi się tylko do kont czekowych.
Prawda polega na tym, że banki mają większą swobodę w nieograniczonym „mnożeniu” kwot złożonych przez klientów niż kiedykolwiek w przeszłości. Ale wszystkie te „wymnożone” pieniądze istnieją tylko na papierze – nie istnieją one w rzeczywistości.
Chodzi o to, że najszersze metody liczenia pieniędzy w obiegu (M2 i M3) ogromnie przesadzają w określeniu jak dużo „rzeczywistych pieniędzy” znajduje się w systemie.
Tak więc, jeśli rząd USA zażąda dzisiaj każdego dolara od każdego banku, biznesu i każdej osoby prywatnej w Stanach Zjednoczonych, to nie będzie w stanie zebrać 14 bilionów dolarów (M3), czy nawet 8,5 biliona dol. (M2) ponieważ te kwoty oparty są na ułamkowej rezerwie bankowej.
Zasadnicza konkluzja jest następująca:
1) Jeśli wszystkie pieniądze posiadane przez wszystkie amerykańskie banki, biznesy i osoby indywidualne zostałyby zebrane dzisiaj i przekazane Rządowi USA, to nie starczyłoby ich na spłacenie państwowego długu.
2) Jedynym sposobem uzyskania większej kwoty pieniędzy jest zwiększenie zadłużenia, co czyni problem jeszcze trudniejszym.
Jak widać, cały system Rezerwy Federalnej został tak zaprojektowany, aby doprowadzić do istniejącej sytuacji. Został zaprojektowany, aby powoli wysysać ogromne bogactwo narodu amerykańskiego i przekazywać je elicie międzynarodowych bankierów.
Jest to gra tak zaprojektowana, że rząd USA nie może jej wygrać. Kiedykolwiek uzyska więcej pieniędzy w formie pożyczki, to jego dług powiększy się bardziej niż wynosi pożyczka, ze względu na procent.
Jeśli jesteś zadłużony na większą kwotę niż kiedykolwiek została stworzona, to nigdy nie możesz jej spłacić.
Oznacza to nieustający dług, tak długo jak istnieje ten system.
Jest to system zmuszający rząd USA do pogrążania się w coraz większym długu, ponieważ nie ma wyjścia.
Oczywiście, gdybyśmy słuchali bardzo mądrego założyciela naszego państwa Thomasa Jeffersona, to moglibyśmy uniknąć tego potwornego bałaganu od samego początku.
„Jeśli naród amerykański kiedykolwiek pozwoli prywatnym bankom kontrolować wydawanie ich pieniędzy, to na początku w drodze inflacji, a później deflacji, banki i korporacje jakie wyrosną wokół nich, pozbawią ludzi ich własności, aż ich dzieci obudzą się bezdomne na kontynencie zdobytym przez ich ojców.”
Ale my nie słuchaliśmy, nieprawdaż?
Mogliśmy rozwiązać ten problem likwidując Rezerwę Federalną i przywracając prawo emitowania waluty USA Kongresowi USA (zgodnie z Konstytucją). Ale politycy w Waszyngtonie nie zamierzają tego zrobić.
Tak więc, chyba że jesteśmy zdeterminowani całkowicie zmienić obecny system, możesz przestać narzekać na dług państwowy Stanów Zjednoczonych ponieważ jego spłacenie obecnie jest matematycznie rzeczą niemożliwą.
Michael Snyder
Tłumaczenie: Janusz Rygielski
Od Redakcji: Kontrateksty uzyskały zgodę autora na publikację tłumaczenia jego tekstu.
The Economic Collapse, 4 Feb 2010
http://theeconomiccollapseblog.com/