Omówienie ankiety

Rys. Grzegorz Łoziński
Zadaliśmy czytelnikom pytanie: Czy wobec rosnących cen paliw ropopochodnych Polska powinna rozwijać energetykę jądrową?
Odpowiedzi udzieliło 48 osób (tylko 48 osób!), co świadczy o małym zainteresowaniu tematem.

36 osób, czyli 75 % wybrało odpowiedź TAK,

8 osób, czyli 16,67 % wybrało odpowiedź NIE

4 osoby, czyli 8,33 % nie miało zadnia.

Wbrew obawom kolejnych rządów i wbrew opiniom ekologów, Polacy chcą mieć w kraju elektrownie jądrowe. Nie należy też się spodziewać ogromnych protestów przeciw ich budowie, bo jak widać, temat mało kogo w ogóle interesuje.

Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie ma energetyki jądrowej. Jesteśmy tez jednym z niewielu takich krajów na świecie, jeśli pominąć kraje, które są na to zbyt biedne.

Redakcja