( dobre? - rady na 2014)

1. lepiej na mro
wisku seks
niż rozmowy z posłem eks?

2. lepiej zupa z pomidorów
od sejmowej blagi wzorów

3. lepiej już zazdrości scena
niźli polityków wena

4. lepiej mieć za duże gacie
niż dać wiarę , że fair gracie

(do politycznej klasy próżniaczej)

5. lepiej z czekolady mus
niż rządzących zbytni luz

6. lepiej dostać w gębę butem
niż z biskupem wejść w dysputę?

7. lepiej niech psów wściekłych sfora
od przegranej w prawyborach?

8. lepiej trzy tęsknoty chore
niż tete a tete z senatorem?

9. lepiej patrz na brud przez lupę
niż masz być publicznym głupem

Ewa Karbowska