facet z charyzmą
stanął naprzeciw-
struchleli mędrcy
tudzież poeci
rzecz podsumował
satyry darem
bard- obserwator
Majewski Marek

i jest pożywka
dla komentarzy
zwykłej hołoty i... dziennikarzy

Ewa Karbowska