jedyną wadą demokracji
jest zwykły głupek
z prawem do racji

Ewa Karbowska