LiS nasz dwugłowy - stworek przejściowy
Pyszczki mając pełne „dobra Polski"
Walczy dzielnie... o stołki.

Ewa Karbowska