Przed Sądem Rejonowym 12 maja ruszyć ma proces z powództwa przeciwko...Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Podstawą jest zarzut naruszenia dóbr osobistych na skutek wydania - w ocenie powoda - skandalicznego wyroku, który doprowadził do wszczęcia egzekucji komorniczej.
Sąd Najwyższy wyrok ten uchylił, oceniając przy tym w sposób druzgocący skład orzekający Wydziału Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. Nim to jednak uczynił, komornik przystąpił do egzekucji.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Sądownictwa umyły ręce. W tej sytuacji, by nie zamieść pod dywan kolejnego przykładu mrocznej strony polskiego wymiaru sprawiedliwości, wniesiony został pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i odszkodowanie za utratę spodziewanych korzyści.

Dlaczego sprawą o takim charakterze - naruszenia dóbr osobistych - zajmuje się sąd rejonowy, niewłaściwy rzeczowo, pozostaje, na razie, zagadką. Dlaczego na kilka dni przed rozprawą powód nie otrzymuje odpowiedzi na pozew Prezesa Sądu Okręgowego, też nie wiadomo. Być może te i szereg innych pytań oraz wątpliwości znajdzie wyjaśnienie na rozprawie.

Czas i miejsce: 12 maja 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział I Cywilny, Marszałkowska 82, sala 325, godzina 13:30, sygn. akt I C 784/09

Witold Filipowicz
Warszawa