liczba jak liczba
2000 i jeszcze 11 -

jaki ma być?
O czym w nim śnić?
czy przeżyć go tu właśnie?
podwyżek cen
wyborów czas - nie tylko politycznych

rok zwątpień -
dla milionów z nas?
nadziei rachitycznych

że może będzie dobry czas?
da Bóg prawie magiczny? -

dowiemy się: co?, kiedy?, jak?
za cztery pory roku
tymczasem można w sobie mieć:

pragmatyzm -
sens i spokój

Ewa Karbowska