Pasterz

Brzydula z domu nad rozlewiskiemMaskaMy, lewicowi...Odgrzewana potrawka dyżurnaPermanentny kandydat

Rys. Andrzej Markowski-Wedelstett