Idę sobie, idę, jak polskie reformy… Fot. Krzysztof Łoziński