Na Placu Piłsidskiego w Warszawie. Fot. Stefan Małecki-Tepicht