Nie rozumiem lęków komentatorów, publicystów i polityków przed wyborem Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Prezydent Kaczyński to będzie wielki triumf demokracji, wyraz ogromnego zaufania do systemu, konstytucji i tego opatrznościowego męża, który uratuje zbolałą ojczyznę przed zaborcą. Jakim zaborcą, zapytacie? Przecież zawsze był jakiś zaborca – car, cesarze niemiecki i austriacki, hitlerowska Rzesza, sowieccy, a potem polskojęzyczni komuniści, a gdy ich zabrakło – Żydzi i masoni oraz liberałowie. Dziś zaborcą najgorszym, po podszywającym się pod Polaków – jest Platforma Obywatelska z Tuskiem na czele. Mentalność zaborowa jest wciąż żywa i ona ujawnia się w wynikach sondaży wyborczych.
 Jeżeli więc Polacy tak uważają, niech mają –  wybiorą sobie prawego Polaka, który wielokrotnie mówił ciekawe rzeczy, których nie powinno się zapominać. Dziś twierdzi, że „Polska jest najważniejsza”. A oto, co mówił w niedalekiej przeszłości (wszystkie cytaty z Wikicytatów):
O Polsce
Nie ma już ułańskiej Polski. Nie można kierować się w polityce mitami, nawet gdy jest to piękny mit Polski bohaterskiej. Polska jest społeczeństwem postkomunistycznym, chłopskim, zastrachanym i biernym.
          o Opis: krytyka Jana Olszewskiego za używanie „języka, który raczej odpycha od społeczeństwa, nie przyciąga”.
          o Źródło: Lewy czerwcowy (1992), za: Ziemkiewicz: Wolność na folwarku
 Robimy dla Polski dużo, bardzo dużo... aż trudno wymienić.
          o Źródło: Fakty TVN
Nie jesteśmy zbyt radykalni, aczkolwiek w pewnym stopniu jesteśmy radykalni, bo Polska pewnego radykalizmu, jeżeli chodzi o zmiany i oczyszczenie, potrzebuje.
          o Źródło: Radio Zet, 18 listopada 2003

O Lepperze i Samoobronie
Wchodził w d... Moskwie, a nie o ludzi się upominał!
          o Opis: Jarosław Kaczyński, reagując na wystąpienie Andrzeja Leppera podczas debaty nad odwołaniem tego ostatniego z funkcji wicemarszałka Sejmu, 29 listopada 2001.
          o Źródło: [3]
 Władza Samoobrony w Polsce to będzie kryzys europejski, dużo większy niż ten austriacki.
          o Źródło: Wypowiedź dla radiowej Trójki z dnia 15 listopada 2002
Otrzymał szansę całkowitej zmiany nie tylko swojego politycznego image´u, ale także swojej politycznej funkcji w naszym życiu publicznym. Z tej szansy nie skorzystał. Po krótkim czasie powrócił do swoich praktyk, powrócił do czegoś, co trzeba określić jednym słowem – warcholstwo. My warcholstwa w żadnym razie nie możemy tolerować. Podjęliśmy wysiłki zmierzające do tego, by rząd utrzymał większość. Jeżeli to się nie powiedzie, jedynym rozwiązaniem będą przyspieszone wybory.
          o Źródło: Fragment oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, o decyzji odsunięcia Andrzeja Leppera z rządu, wrzesień 2006
Internauta: Czy jest Pan gotów założyć koalicję z Samoobroną?
      Jarosław Kaczyński: Nie. My byliśmy głównym wrogiem Samooobrony do niedawna. Ja jestem przeciwnikiem mówienia o koalicjach przed wynikiem wyborów. Mamy dwa wyraźne zakazy, które dziś obowiązują w samorządach, a będą też obowiązywać w nowym parlamencie – SLD i Samoobrona. A dziś powinno się powiedzieć odwrotnie – Samoobrona i SLD.
o Źródło: Wypowiedź na czacie portalu gazeta.pl, 22 marca 2004
My w kolejnej kompromitacji i w otwieraniu Samoobronie drogi do władzy w Polsce uczestniczyć nie będziemy, bo proszę zauważyć, że kolejne takie rządy w Polsce jak te, które mamy obecnie, albo te które były w poprzedniej kadencji i mamy do czynienia z Samoobroną przy władzy i naprawdę z nieszczęściem dla naszego kraju.
          o Źródło: Wypowiedź dla radiowej Trójki z 16 lutego 2004
Internauta: Czy jest Pan gotów założyć koalicję z Samoobroną?
      Jarosław Kaczyński: Nie. My byliśmy głównym wrogiem Samooobrony do niedawna. Ja jestem przeciwnikiem mówienia o koalicjach przed wynikiem wyborów. Mamy dwa wyraźne zakazy, które dziś obowiązują w samorządach, a będą też obowiązywać w nowym parlamencie – SLD i Samoobrona. A dziś powinno się powiedzieć odwrotnie – Samoobrona i SLD.

O Rosji
Rosja po prostu nie akceptuje nowej rozszerzonej Unii. Rozmawia z najsilniejszymi, a takich jak my, którzy kiedyś byli w jej strefie wpływów – po prostu ignoruje. Aleksander Kwaśniewski bez przerwy jeździł do Moskwy i to kompletnie nic nie dało. Trzeba być spokojnym, nie dawać się sprowokować, ale jednocześnie bronić naszego statusu niepodległego państwa i pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.
          o Źródło: Wywiad dla Gazety Polskiej nr 7,14 lutego 2007
          o Opis: o polityce wschodniej.
 Moskwa dysponuje takimi dokumentami dotyczącymi przeszłości prezydenta, które go czynią niesuwerennym w decyzjach.
          o Opis: o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim.
          o Źródło: Gazeta Wyborcza, 14 marca 2005

O inwigilacji prawicy
Jan Maria Rokita popełnił bardzo ciężkie przestępstwo przeciwko demokracji. Poza mordami to jest najcięższe przestępstwo, jakie w ogóle można popełnić.
          o Opis: wypowiedź dla dziennikarzy dotycząca sprawy tzw. „inwigilacji prawicy” w latach 1992–93, w okresie, gdy Jan Rokita był szefem Urzędu Rady Ministrów, na pokładzie samolotu powracającego do Polski ze szczytu wyszehradzkiego.
        o Źródło: Gazeta Wyborcza, 11 października 2006
Wie pani, są dowody w analizie sytuacji.[...] Doświadczenie życiowe, którym się powinien tutaj kierować sąd, wskazuje na to, że pan Rokita wiedział o tym, później chciał zapobiec ujawnieniu tych informacji i że w związku z tym w sensie politycznym i moralnym, co nie oznacza, że w sensie prawa karnego, bo to jest trochę inna sprawa, ponosi za to odpowiedzialność i ta odpowiedzialność powinna być realna.
          o Opis: reakcja na uwagę Doroty Wysockiej, że nie ma żadnych dowodów na to, że Jan Maria Rokita miał cokolwiek wspólnego z inwigilacją partii politycznych z początku lat 90.
          o Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, stenogram wywiadu udzielonego 20 października 2006 dla TVP1 w programie „Kwadrans po ósmej”
Zapowiedź umorzenia śledztwa w sprawie inwigilacji prawicy świadczy, że wymiar sprawiedliwości osłania interesy polityczne. W sytuacji, gdy Ministerstwem Sprawiedliwości kieruje osoba zainteresowana wynikami śledztwa, nie może ono być prowadzone i zakończone tak, jak powinno.
          o Źródło: Konferencja prasowa, 4 kwietnia 1999, za portalem ludzie.wprost.pl

O Gazecie Wyborczej i Adami Michniku
Jeżeli jedna osoba miała ojca, a może nawet i matkę, w Komunistycznej Partii Polski i funkcjonuje w jakimś środowisku – a takie osoby są również po prawej stronie sceny – jest to bez znaczenia. Jeśli jednak istnieje całe środowisko [Gazety Wyborczej - red. Polityki], w którym praktycznie wszystkie osoby miały rodziców w KPP i na dodatek te osoby mają potężny instrument oddziaływania na świadomość Polaków, to pojawia się problem. Zwłaszcza że na łamach tego potężnego instrumentu pewne idee KPP (...) mają swoją kontynuację. Elementem kontynuacji jest radykalne kwestionowanie wartości narodowych. W moim przekonaniu KPP była w całym tysiącleciu polskich dziejów środowiskiem najgorszym (...). Jestem gotów bronić tezy, że nastawienie owej potężnej gazety, to poczucie misji – w moim przekonaniu bardzo szkodliwej dla Polski – bierze się właśnie z tamtej spuścizny.
          o Opis: wypowiedź na temat Gazety Wyborczej.
          o Źródło: Polityka, 25 marca 2006
Państwo chyba nie czytają „Gazety Wyborczej”. To co się tam wyprawia, to „Trybuna Ludu” z 1953 r. Atak na nas przekracza wszelką miarę. Barańskiego potrafią zostawić w tyle. Agora nie może nie mieć związków z oligarchią, jeżeli jest wydawnictwem na dużą skalę, a w Polsce gospodarka w niemałej części jest w rękach postkomunistycznych oligarchów. I w związku z tym zamówienia na ogłoszenia, reklamy, promocje są w ich rękach.
          o Opis: o „Gazecie Wyborczej”.
          o Źródło: wp.pl
Szkodzą Polsce w sposób straszny. Michnik szkodzi Polsce, Geremek szkodzi Polsce. Ci wszyscy, którzy opowiadają bajkę o państwie, w którym zagrożona jest demokracja.
          o Opis: o Adamie Michniku i Bronisławie Geremku.
          o Źródło: gazeta.pl


O mediach
Ja bym bardzo prosił radia, w szczególności niemieckie, by nie prowadziły kampanii zmierzającej do tego, aby odwracać uwagę od ważnych spraw, a zajmować się jakimiś bzdurami, zupełnie drobnymi wydarzeniami [...] Media niemieckie powinny być szczególnie ostrożne, bo mogą być posądzane o wtrącanie się do polskich spraw wewnętrznych.
          o Opis: odpowiedź na pytanie dziennikarza radia RMF FM o zagłuszanie rozmów telefonicznych pielęgniarek strajkujących latem 2007 r. „Media niemieckie” to w tym kontekście radio RMF FM.
          o Źródło: interia.pl, gazeta.pl
Rzeczywistość jest taka, że TVN bulgocze nienawiścią wobec PiS. Nie lepiej jest z Polsatem.
          o Źródło: wywiad dla Rzeczpospolitej, 26 października 2007
Stanęła tutaj do walki w zwartym ordynku łże-elita III Rzeczypospolitej.
          o Źródło: Przemówienie w Sejmie 17 lutego 2006 Gazeta.pl
W dzisiejszej Polsce stosuje się powszechnie goebbelsowską metodę „Kłam, kłam, a coś z tego zostanie”. Jest to zasada groźna dla demokracji, bowiem tam, gdzie niknie związek między słowem a rzeczywistością, tam i demokracja zaczyna działać źle.
          o Opis: w wywiadzie nt. inicjatywy Ruch na rzecz Demokracji, podpisanej m.in. przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsę, 8 maja 2007.
          o Źródło Gazeta Wyborcza na podstawie wywiadu z Sygnałów Dnia
 W Polsce tak naprawdę wolnych mediów nie ma. Jest pewien układ i dziennikarze, których pozycja jest bardzo trudna.
          o Źródło: Konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie, 27 lutego 2005


O PRL
 Czy ludzi, którzy dopasowali się do PRL, trzeba traktować jako trwale wykluczonych? Czy nie włączyć części z nich w budowę nowego państwa?
          o Źródło: wywiad dla Dziennika, 29 lipca 2006
Historia Polski, jak każdego narodu, nie jest idealna. Mieliśmy bohaterów, mieliśmy i hołotę, to jest zupełnie oczywiste. Po 1945 roku ta hołota mogła tryumfować, socjalizm to był ustrój hołoty dla hołoty, można powiedzieć.
          o Źródło: Wprost24 Gazeta.pl
Już w referacie KC na III Zjazd PZPR stwierdzono pojawienie się zjawiska naporu ideologii burżuazyjnej. Jednocześnie jednak podkreślona została zasada niestosowania metod administracyjnych w walce o ostateczny cel, jakim jest według słów Władysława Gomułki „całkowity triumf marksizmu leninizmu jako jedynej metodologicznej podstawy nauki”.
          o Praca doktorska „Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą”

O internautach
Nie jestem entuzjastą tego, żeby sobie młody człowiek siedział przed komputerem, oglądał filmiki, pornografię, pociągał z butelki z piwem i zagłosował, gdy mu przyjdzie na to ochota. Zwolennicy głosowania przez Internet chcą tę powagę odebrać. Dlaczego? Wiadomo, kto ma przewagę w Internecie i kto się nim posługuje. Tą grupą najłatwiej manipulować, sugerować na kogo ma zagłosować.
          o Źródło: www.pis.org.pl, 6 marca 2008

O ZOMO
 My jesteśmy tu gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało ZOMO.
          o Opis: przemówienie na wiecu poparcia w Stoczni Gdańskiej.
          o Źródło: Gazeta.pl

O ruskim agencie
Ruski agencie, załatwimy cię!
          o Opis: schodząc z sejmowej mównicy do Zygmunta Wrzodaka, posła LPR, w odpowiedzi na jego wezwanie „Niech pan się najpierw rozliczy z III RP, którą pan tworzył!”.
          o Źródło: PAP, 6 czerwca 2005

O Donaldzie Tusku
Dla mnie zabić ciebie, to jak splunąć.
          o Opis: tak według Donalda Tuska Jarosław Kaczyński odezwał się do niego w windzie na początku lat 90-tych.
          o Źródło: gazeta.pl

O szatanach
To nie jest wina lekarzy czy pielęgniarek, bo oni mogą sobie tego nie uświadamiać. Ale inni szatani są tam czynni.
          o Opis: fragment przemówienia podczas konwencji samorządowej PiS w Radomiu, dotyczący strajków pracowników służby zdrowia, 30 sierpnia 2007.
          o Źródło: gazeta.pl, 30 sierpnia 2007

O tym, co warto
Warto być Polakiem, bo się Polakiem urodziło.
          o Źródło: Polskie Radio, piątek, 1 września 2006,12:12 [2].
 Warto umierać za pierwiastek.
          o Premier o systemu pierwiastkowym

O innych narodach
Zwyciężymy, bo to zwycięstwo jest potrzebne Polsce. Jest potrzebne po to, by w tym państwie, w Rzeczypospolitej Polskiej, żył jeden naród polski, a nie różne narody.
          o Opis: słowa wygłoszone podczas konferencji PiS w Białymstoku, dn. 16 września 2007.
[Żydzi] są zdolniejsi od Polaków i dlatego plasują się w środowisku inteligenckim.
          o Opis: podczas przesłuchania w SB; w odpowiedzi na antysemickie komentarze ppłk M. Kijowskiego.

O krzykach
Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
          o Opis: po chwili (w odpowiedzi na reakcję posłów) słowa te zostały sprostowane: „... że białe jest czarne, a czarne jest białe”. Kaczyński dodał później jednak: „Nie przekonają nas zresztą i w tym pierwszym względzie”.
          o Źródło: Exposé, 19 lipca 2006

O palcu
Pani minister Fotyga pozostaje na swoim stanowisku. Wszystkie zarzuty wobec niej to jest wielkie ssanie z palca.

O Unii Europejskiej
 Domagamy się tylko tego, by nam oddano to, co nam zabrano. Gdyby Polska nie przeżyła lat 1939–1945, byłaby dzisiaj, jeśli odwołać się do kryterium demograficznego, państwem 66–milionowym
          o Opis: wypowiedź dla „Sygnałów Dnia” uzasadniająca żądanie Polski zmiany systemu głosowania w UE z systemu podwójnej większości na pierwiastkowy.

O kolacji
Głodówka to nie jest niezjedzenie kolacji. Jak będą w stanie głodu przez, dajmy na to, trzy dni czy dwa choćby, to wtedy będzie można mówić o głodówce. Na razie nie zjadły kolacji. To nikomu jeszcze nie zaszkodziło
          o Opis: o strajkujących pielęgniarkach, które podjęły głodówkę, 26 czerwca 2007, „Sygnały dnia”, Program 1 PR.
          o Źródło: Gazeta Wyborcza

O służbie zdrowia
Ostatnich kilkanaście miesięcy to najspokojniejszy społecznie okres po 1989 roku.
          o Opis: komentarz premiera Jarosława Kaczyńskiego do sytuacji służby zdrowia w drugim tygodniu strajków lekarzy 28 maja 2007 roku.
          o Źródło: Wirtualna Polska za PAP
Panie opuszczą ten gmach – będziemy rozmawiać. Nie opuszczą, nie będziemy. Nie mogę rozmawiać z pielęgniarkami w warunkach, kiedy jest łamane prawo karne, bo wtedy nie mógłbym wydawać ministrowi sprawiedliwości poleceń walki z przestępczością.
          o Opis: o strajkujących pielęgniarkach 22 czerwca.
          o Źródło: Gazeta Wyborcza za PAP

O radykalizmie
Nie jesteśmy zbyt radykalni, aczkolwiek w pewnym stopniu jesteśmy radykalni, bo Polska pewnego radykalizmu, jeżeli chodzi o zmiany i oczyszczenie, potrzebuje.
          o Źródło: Radio Zet, 18 listopada 2003

O rywalach
Nasi przeciwnicy to strasznie mali ludzie, marni pod każdym względem – intelektualnym i moralnym.
          o Opis: podczas konferencji prasowej, 11 lipca 2007.
          o Źródło: wp.pl

O kierunkach
My nie kierujemy się tutaj żadnymi urazami albo rusofobią, albo germanofobią, albo niczym innym. My kierujemy się takimi względami jak wszystkie normalne państwa świata, które chcą mieć rozpoznanie, chcą mieć informacje, chcą mieć oszczy i uszy.
          o Opis: o tarczy antyrakietowej.
          o Źródło: Gazeta.pl

O memento
Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe.
          o Źródło: Teresa Bochwic „Odwrotna strona medalu. Mówi Jarosław Kaczyński”

O prostytucji
Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że konstytucja nie obowiązuje, posługując się sprostytuowanymi prawnikami.
          o Źródło: PAP, 2 września 2003

O agenturze
To był po prostu człowiek drugiej strony, jak to niektórzy nazywają – taki śpioch. To jest nawiązanie do agenta-śpiocha. Ktoś przez wiele lat nie wypełnia swojej funkcji, potem dostaje sygnał i zaczyna pracować jako agent.
          o Opis: o Januszu Kaczmarku.
          o Źródło: onet.pl z 17 lipca 2008

O marszałkach
Tylko dzięki mnie jesteś marszałkiem, beze mnie nawet byś posłem nie był.
          o Opis: w prywatnej rozmowie z Markiem Jurkiem.
    Źródło: PAP, Życie Warszawy, gazeta.pl Premier o Jurku: Agent albo wariat
Wystarczy opisać jedno posiedzenie, fragment jednego posiedzenia Sejmu, kiedy przewodniczył marszałek Komorowski, usłyszeć jego mentorsko-rezonerski styl, żeby uznać, że Bóg nie obdarzył go cechami, które są potrzebne, aby wypełniać tę funkcję dobrze.
          o Opis: uzasadniając wniosek o odwołanie Bronisława Komorowskiego z funkcji Marszałka Sejmu.
          o Źródło: tvn24.pl z 3.11.2008

O polityce i rządzeniu
W polityce nie wszystkich umów można dotrzymywać.
          o Opis: tak według Radosława Sikorskiego „z rozbrajającą lekkością” odpowiedział premier na pytanie, dlaczego wbrew wcześniejszej obietnicy nie zwolnił Antoniego Macierewicza z funkcji szefa kontrwywiadu wojskowego.
          o Źródło: „Sikorski: Macierewicz jest zafascynowany tajnością”, Gazeta.pl, 17.09.2007
Chciałem rządzić, już gdy miałem 12 lat. Premierem zamierzałem zostać mając lat 34, a skończyć rząd, mając lat 91. To byłby rok 2040. To jeszcze strasznie dużo czasu.
          o Źródło: Wywiad dla Wprost, 15 stycznia 2007

O sobie
We mnie jest czyste dobro.
          o Opis: w odpowiedzi na pytanie Kublik i Olejnik A ile jest w Panu zła, a ile dobra?.
          o Źródło: Gazeta Wyborcza, 5 lutego 2006
 
(Cytaty wybrał Piotr Rachtan, który wierzy, że w Jarosławie Kaczyńskim jest samo dobro)