W listopadzie 2003 zostało sądownie zarejestrowane Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Grupuje ono dawnych niezależnych działaczy kultury - artystów, drukarzy, kolporterów, publicystów i redaktorów. Do czasu zwołania zebrania konstytuującego władze Stowarzyszenie reprezentuje Mirosław Chojecki - szef pierwszej podziemnej oficyny - NOWA. Funkcję Prezesa Honorowego przyjął Jan Nowak-Jeziorański.
Założyciele SWS piszą w liście do przyjaciół i osób zainteresowanych:
W czerwcu - jeszcze przed rejestracją - Warszawie i w Łodzi zorganizowaliśmy Dni Wolnego Słowa.
W budowie, pod adresem tymczasowym, jest nasza strona internetowa (http://www.sws.org.prv.pl ). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.
Zwracamy się do Was z propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Wśród celów Stowarzyszenia znajdują się miedzy innymi:
- Monitorowanie przejawów gwałcenia wolności słowa oraz pomoc oso
bom represjonowanym w wyniku łamania wolności słowa (w Polsce i innych
krajach).
- Rozwój wolności słowa poprzez zabiegi na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji.
- Rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie.
- Integracja środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą (w tym wzajemna pomoc).
- Gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa.
- Wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce.
- Propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji.
Niezależnie od waszych decyzji w tym względzie prosimy o nadsyłanie (na adres: janprowincjusz@poczta.onet.pl) informacji o innych osobach, o których wiecie, że z racji ich dawnej działalności lub zainteresowań, być może byliby naszą działalnością zainteresowani. Zdajemy sobie sprawę, że kontaktowanie się przez internet ma charakter elitarny, na czym nam nie zależy, ale czynimy to z musu, gdyż inne formy przekazywania informacji są dla nas, na razie, zbyt kosztowne.
Wszystkich, którzy już teraz aktywnie chcą włączyć się w prace służące
aktywizacji naszego środowiska prosimy o przesłanie wiadomości na powyższy adres.
Jeśli ktoś z państwa w przyszłości nie chce dostawać informacji o naszej
działalności, bardzo proszę o powiadomienie tą samą drogą. łączymy życzenia wszelkiej pomyślności w 2004 roku

Elżbieta Petraitis O´Neill (elzbietapo@acn.waw.pl);
Krzysztof Markuszewski (janprowincjusz@poczta.onet.pl);
Andrzej Zieliński (zielwaza@gdnet.pl)