Drogi Lechu
my, którzy w latach 70-tych i 80-tych, rozproszeni po całym świecie, wspieraliśmy opozycję demokratyczną i Solidarność w Polsce, chcemy Cię zapewnić, że byłeś i pozostaniesz dla nas na zawsze symbolem i niepodważalnym przywódcą wielkiego zrywu Solidarności oraz nieugiętej postawy w trudnych latach stanu wojennego. Dla świata stałeś się pomnikiem symbolizującym demokratyczne i niepodległościowe przemiany w całej Europie Środkowej i Wschodniej, obalenia komunizmu i zburzenia berlińskiego muru. Dla nas byłeś jednak nie tylko postacią na cokole, ale przede wszystkim żywym człowiekiem, młodym robotnikiem, który w znojnej i niebezpiecznej walce z potężnym aparatem ucisku dorastał do roli Przywódcy Narodu. Byliśmy z Ciebie dumni, gdy Twoje nazwisko otwierało serca milionów ludzi na świecie i gabinety najważniejszych polityków. Zapewniamy Cię o naszym poparciu. Bądź zdrów, jesteś potrzebny Polsce i światu. Jesteśmy z Tobą.
 
 • 1. Mirosław Ancypo - sekretarz Porozumienia Komitetów Popierających Solidarność (Szwecja)
 • 2. Andrzej Błaszczyński - Moderator światowy Porozumienia Komitetów Popierających "S"
 • 3. Maria Bortkiewicz - Solidarity International, USA
 • 4. Andrzej Borzym - Radio Wolna Europa
 • 5. Barbara Borzym - Radio Wolna Europa
 • 6. Jacky Challot - organizator i kierowca transportów sprzętu do Polski, Francja
 • 7. Piotr Chądzyński - Support Of Solidarity - SOS, Boston, USA
 • 8. Bożena Chołodzińska - organizator pomocy dla "S" Boston
 • 9. Charles L. Christensen - Solidarity International, USA
 • 10. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska - Paryż
 • 11. Maria de Hernandez-Paluch - Miesięcznik "Kontakt", RWE Paryż
 • 12. Wiktor Drukier - Rzecznik Komitetu "Støt Solidarnosc" (wspieraj Solidarność) w Kopenhadze
 • 13. Halina Dubicka - Solidarity International, USA
 • 14. Irene Dubicka-Christensen - (dawniej Morawska), PhD, (USA) współpracownik Biura Zagranicznego NSZZ "S w Brukseli oraz Solidarity International
 • 15. Halina Flis-Kuczyńska - przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych w Europie (Paryż)
 • 16. Marek Garztecki - Polish Solidarity Campaign (Londyn)
 • 17. Grzegorz Gauden - Przewodniczący Szwedzkiego Komitetu Poparcia Solidarności, w latach 1985-1989, Lund, Szwecja
 • 18. Brigitte Gautier - Biuro Solidarności w Paryżu (1985-89)
 • 19. Philippe Gombart - Solidarité France Pologne i kurier
 • 20. Wiktor Grotowicz - Organizator pomocy dla Solidarności, dziennikarz Deutsche Welle i BBC, Monachium
 • 21. Irena Grudzińska-Gross - USA
 • 22. Mieczysław Grudziński - Biuro Solidarności w Paryżu (1982-89), przedstawiciel wydawnictwa NOWA we Francji
 • 23. Iwona Jarosz-Pronobis - Niemcy
 • 24. Andrzej Stanisław - Jaworski - USA
 • 25. Waldemar Kuczyński - Komentator RWE i BBC, publicysta prasy emigracyjnej
 • 26. Ludomir Lasocki - Londyn
 • 27. Józef Lebenbaum - Koordynator światowy Porozumienia Komitetów Popierających Solidarność, szef Independent Polish Agency
 • 28. Tomasz Łabędź - Biuro Solidarności w Paryżu (1982-89).
 • 29. Stanisław Łukaszczyk - Biuro Solidarności w Paryżu (1982-89)
 • 30. Barbara Malak - Biuro "S" w Amsterdamie, RWE
 • 31. Michał Masłowski - "Association Solidarité avec Solidarność", Grenoble
 • 32. Stanisław Matwin - Kanada
 • 33. Marek Michalski - szef biura Solidarności w Sztokholmie
 • 34. Georges Mink - Dwukrotnie tłumacz L.W. podczas Jego wizyt we Francji, profesor Francuskiej Akademi Nauk (CNRS)
 • 35. Jan Minkiewicz - rzecznik Biura Solidarności w Amsterdamie, organizator przerzutów sprzętu dla struktur podziemia
 • 36. Barbara Nawratowicz-Stuart - RWE, Australia
 • 37. Jacek Pałasiński - Komitet "S" przy Federacji CGIL-CISL-UIL we Włoszech
 • 38. Zenon Pałka - Komitet Solidarności w Monachium
 • 39. Jean-Louis Panné - prezes Association Solidarité avec Solidarność, Paryż
 • 40. Joanna Pilarska - Biuro Zagraniczne NSZZ Solidarność w Brukseli
 • 41. Katarzyna Polak - Biuro Solidarności w Paryżu (1982-89)
 • 42. Witold Pronobis - RWE - Polish Independent Press Unit (1983-1994), Niemcy
 • 43. Janusz Ramotowski - Komitet Solidarności we Francji (1984-89).
 • 44. Łucja Rużyło-Wesołowska - Niemcy
 • 45. Henryk Sikora - Dyrektor Biura Informacyjnego NSZZ Solidarność w Australii (1985 - 1990)
 • 46. Katarzyna Sławska - Biuro Solidarności w Sztokholmie (1982-89).
 • 47. Grzegorz Sowula - Redakcja "Pulsu", Londyn
 • 48. Jan Axel Stoltz - sekretarz Porozumienia Komitetów Popierających Solidarność (Szwecja)
 • 49. Jerzy Sychut - Sztokholm
 • 50. Beata Szczepanik-Pałka - Komitet Solidarności w Monachium
 • 51. Rafał Szczucki - organizacje na rzecz demokracji w Chinach i Tybecie
 • 52. Roman Śmigielski - Komitet Støt Solidarnosc (Wspieraj Solidarność), Kopenhaga
 • 53. Aleksander Świeykowski - Wydawca "Sprzeciwu" (1982-84 Szwecja), RWE (1982-94 Monachium)
 • 54. Andrzej Świętek - Komitet Støt Solidarnosc (wspieraj Solidarność) w Kopenhadze, organizator przerzutów sprzętu do Polski
 • 55. Tomasz Tabako - redaktor i wydawca kwartalnika "2B", USA
 • 56. Marek Tabin - szef "Biuletynu Informacyjnego" Komitetu "S" w Paryżu, redaktor RWE
 • 57. Barbara Toruńczyk - "Zeszyty Literackie" Paryż
 • 58. Lech Trzęsowski - RWE Niemcy
 • 59. Krzysztof Turowski - Europejski Koordynator Porozumienia Komitetów Popierających "S", europejski przedstawiciel podziemnego SDP
 • 60. Andreas Waclaw - architekt, Włochy, Niemcy
 • 61. Jacek Wesołowski - Niemcy
 • 62. Andrzej Więckowski - redaktor naczelny miesięcznika i wydawnictwa „Archipelag" (Berlin Zachodni, 1982-89), dziennikarz RWE
 • 63. Aleksander Zając - Europejski Koordynator Porozumienia Komitetów Popierających Solidarność