Rys. Grzegorz Łoziński
Zadaliśmy czytelnikom pytanie: Obecna kampania na rzecz przywrócenia kary śmierci jest motywowana::

1. kampanią wyborczą?
2. troską o obywateli?
3. innymi względami?
4. nie mam zdania.

Oddano zaledwie 57 głosów, co jest chyba wynikiem okresu urlopowego, a może oczywistością pytania?
Odpowiedź 1. wybrało 47 osób, czyli 82,46 %.
Odpowiedź 2. wybrało 5 osób, czyli 8,77 %
Tyle samo osób wybrało odpowiedź 3. a odpowiedzi 4. nie wybrał nikt.

Przy tak małym udziale w ankiecie, można ją traktować tylko jako zabawę, bo próba jest wysoce niereprezentatywna.

Redakcja