Omówienie ankiety


Postawiliśmy naszym czytelnikom pytanie: Czy wcześniejsze wybory mogą poprawić sytuację na scenie politycznej? Zagłosowało 140 osób.
56 osób (40 procent) odpowiedziało TAK.
74 osoby (52,83 procenta) odpowiedziało NIE.
Odpowiedź NIE WIEM wybrało 10 osób co stanowi 7,14 procenta.

Widać silną polaryzację stanowisk, która mniej więcej odpowiada podziałowi na scenie politycznej. O tym, jakie emocje towarzyszą polskiej polityce, świadczy bardzo mała liczba niezdecydowanych. Ogromna większość Polaków jest dziś zdecydowanie za, albo zdecydowani przeciw.

Ciekawostką jest przebieg głosowania. Gdy zamieściliśmy ankietę, początkowo przeważały zdecydowani głosy na TAK. Przez pierwsze 3 dni było ich około 80 procent. I w tym momencie Jarosław Kaczyński wystrzelił z ogłaszaniem nowych wyborów. Proporcje szybko zaczęły się zmieniać i w końcu przeważyły głosy na NIE.

Redakcja