Listu  otwarty Polonii do Władz Polskich w sprawie Instytutu Polskiego w Paryżu

Szanowny Pan
Minister Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,

My niżej podpisani, ludzie kultury reprezentujący Polonię paryską i francuską, zrzeszeni m.in. w APAJTE (Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Autorów i Tłumaczy w Europie), w „Les Amis de C. K. Norwid" (Towarzystwie Przyjaciólł C. K. Norwida), w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków we Francji, Stowarzyszeniu Polonistów Francuskich - SFEP i wielu innych podobnego typu organizacjach, a także osoby nie zrzeszone, jesteśmy głęboko poruszeni, zaszokowani i oburzeni niepojęta dla nas decyzją zamknięcia dla publiczności i artystów Instytutu Polskiego w Paryżu. Likwidacja biblioteki, czytelni, sali kinowej i sal, w których odbywały się wystawy, to faktyczne pozbawienia go lokali, które dotychczas zajmował i w takiej sytuacji trudno mówić o działalności w Instytucie. Placówka ta, która spełniała od blisko 30 lat chwalebną rolę propagatora kultury polskiej we Francji, może się poszczycić szeregiem niezwykle udanych imprez artystycznych, koncertów, wystaw, kolokwiów, spotkań z autorami i festiwali poświęconych wybitnym polskim twórcom, które cieszyły się wielkim powodzeniem; jej obecność w Paryżu stała się nieodzowna. Spełniała ona główną rolę w prezentacji kultury polskiej: Biblioteka Polska i Stacja PAN-u mogły tylko fragmentarycznie do niej się przyczyniać. A liczba ponad 1000 czytelników biblioteki Instytutu świadczy sama za siebie!
Walka o miejsce kultury polskiej we Francji jest na pewno trudna, ale właśnie dlatego potrzebna tu jest taka instytucja jak Instytut Polski. Wymaga ona z pewnością większej dynamiki i wyobraźni w promocji kultury polskiej, która jest różnorodna i bogata, ale likwidacja Instytutu jest po prostu absurdem
a poza tym kompromitacją wobec Francji! W dodatku zamiar przeniesienia wszystkich imprez Instytutu extra muros pociągnąłby za sobą niepomierne zawyżenie kosztów wynajmu sal, bardzo drogich na terenie Paryża.
W chwili kiedy szereg krajów otwiera w Paryżu swoje instytuty kulturalne, Polska swój zamyka ! Czy decydentom od kultury polskiej naprawdę zależy na tym samobójstwie kulturalnym w łonie nowej Europy ?

Liczymy, Panie Ministrze, na Pańską energiczną interwencję w tej nader doniosłej, arcyważnej dla kultury polskiej sprawie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Krzysztof Jeżewski, pisarz i tłumacz, prezes  towarzystwa « Les Amis de C.K.Norwid »
Agata Kalinowska-Bouvy, poetka i tłumaczka, prezes APAJTE
Elzbieta Chojnacka, klawesynistka, prezes Stow.. Polskich Artystów Muzyków we Francji
Danuta Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu
Dominique Daguet, pisarz i wydawca, vice-prezes tow. « Les Amis de Norwid »
Claude Henry du Bord, pisarz i tłumacz, sekretarz tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Jadwiga Dąbrowska, dziennikarz, vice-sekretarz tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Aleksander Cząstkiewicz, dziennikarz, członek prezydium tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Paweł Jocz, rzeźbiarz, członek prezydium tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Victoria Władkowska, poetka, członek prezydium tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Jakub Winnicki, prawnik, członek prezydium tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Zbigniew Więckowski, malarz, członek prezydium tow.  « Les Amis de C.K.Norwid »
Kazimierz Skorupski, reżyser teatralny, czł. prezydium tow. « Les Amis de C.K. Norwid »
Jerzy Sowiński, dziennikarz,  dyrektor redakcji polskiej RFI
Kazimierz Piekarec, dziennikarz, b. dyrektor audycji polskiej RFI
Anna Rzeczycka-Dyndal, dziennikarz RFI
Paweł Osikowski, redaktor naczelny « Głosu Katolickiego »
Michal Masłowski, profesor, historyk literatury, prezes Stow. Polonistów Polskich we Francji
Maria Delaperrière, profesor, historyk literatury polskiej
François Rosset, profesor, historyk literatury polskiej
Michael Wadkowski, pianista
Stéphane Blet, pianista, chopinolog
Andrzej Papuziński, reżyser filmowy
Andrzej Wolski, reżyser filmowy
Grzegorz Tomczak, reżyser filmowy
Romuald Kamiński, pisarz
Andrzej Dyja, filmowiec, dokumentalista
Urszula Mikos, reżyser teatralny
Michael Gibson, historyk sztuki
Monika Gibson, polonistka
Jean Mambrino, poeta, tłumacz Norwida
Marek P. Prokop, filozof
Grażyna Sędzimir-Blanc, historyk filozofii i teatrolog
Pierre Nicolas Bertrand, malarz i dramaturg
Joanna Bonnard, nauczycielka, Instytut Kultury i Języka Polskiego w Lyonie
Stanislas Ledóchowski, kierownik Sekcji Polskiej i Szkoły Polskiej w Lyonie i Grenoble
Ewa Matczak, nauczycielka w Szkole Polskiej w Lyonie i Grenoble
Roger Legras, tłumacz wielkich klasyków literatury polskiej
Ewa Legras, tłumaczka
Bogusław Biela, polonista, wykładowca w  INALCO
Rita Gombrowicz, pisarka
Andrzej Jocz, rzeźbiarz, vice-prezes Związku Rzeźbiarzy Polskich
Ludwik Lewin, dziennikarz
Elżbieta Neyman-Mascarou, socjolog
Małgorzata Smorąg-Goldberg, krytyk literacki
Isabelle Macor-Filarska, tłumaczka poezji polskiej
Alina Piechowska-Pascal, kompozytorka
Irena Szymczak-Krainik, klawesynistka
Andrzej Dobosz, pisarz i księgarz
Bruno Koper, malarz
Elzbieta Sikora, kompozytorka
Ryszard Matura, historyk
Piotr Moss, kompozytor
Ludwika Ogorzelec, rzeźbiarka
Zofia Panasiuk, malarka
Maciej Niemiec, poeta
Marek Szczęsny, malarz
Bogdan Korczowski, malarz
Stanisław Wójcikowski, malarz
Florian  Lebrun, filmowiec
Mariusz Wirwicki, poeta, scenarzysta
Piotr Witt, krytyk sztuki
Maria Witt,  bibliotekarz
Andrzej Wat, historyk sztuki
Ks. Marek Wittbrot, redaktor naczelny „Recogito"
Franciszek Lesski, malarz
Hanna Konicka, historyk literatury
Aleksander Konicki, pianista
Elisabeth Virol, aktorka
Zbigniew Judycki, bibliograf, wydawca
Maryla Laurent, tumaczka literatury polskiej
Barbara Marcinkowska, wiolonczelistka
Mira Niewińska, poetka
Marek Franciszkowski, księgarz
Joanna Flatau, malarka
Krzysztof Flatau, elektronik
Filip Flatau, inżynier dźwięku
Piotr Tepper, malarz
Leszek Kańczugowski, historyk sztuki
Włodzimierz Kamiński, malarz
Krystyna Kamińska, malarka
Anna Łabędzka, krytyk literacki
Beata Halska, skrzypaczka
Ewa Pokas, pisarka
Maciej Morawski, dziennikarz
Tadeusz Uszczyk, architekt
Gabriela Zamoyska-Uszczyk, dekorator
Kinga Andrzejczak, biolog
Henryk Włodarczyk, prezes Stow. Architektów Polskich we Francji


Do autorów listu podpisy dołączyli (239 podpisów):

Remigiusz Ciupek

2008-03-11 13:06

Sabine cheron

2008-03-11 14:06

Barbara Wicher

2008-03-11 14:13

Barbara Wicher, pisarka

2008-03-11 14:14

Franciszek L. Cwik

2008-03-11 14:27

Boleslaw Bieniasz

2008-03-11 14:29

Teresa Czekaj, pianistka

2008-03-11 14:52

Adam Pawełczyński

2008-03-11 15:00

Jerzy Konikowski, publicysta

2008-03-11 15:03

Sylviane Kowalczyk

2008-03-11 15:15

Dorota Zwerenz

2008-03-11 15:16

Joanna Sokolowska

2008-03-11 15:16

Jerzy T. Krajewski

2008-03-11 15:19

Wanda Michnowska

2008-03-11 15:40

Prof. dr Jerzy R. Krzyzanowski

2008-03-11 15:48

Aleksandra Ziolkowska-Boehm

2008-03-11 15:48

B. Lucki, architekt

2008-03-11 15:49

Mieczyslawa Wazacz

2008-03-11 15:51

Wanda Michnowska

2008-03-11 15:52

Wladyslaw Zajewski-historyk

2008-03-11 15:55

Teresa Zajewska- poetka

2008-03-11 15:58

Jerzy Grodek - satyryk

2008-03-11 16:01

Krzysztof Jagielski - pisarz

2008-03-11 16:01

Grazyna Foltyn-Kasprzak

2008-03-11 16:03

Jan Stanisław Skorupski

2008-03-11 16:03

Weronika Kasprzak

2008-03-11 16:04

Isabella Degen

2008-03-11 16:09

Antoni Kuczyński

2008-03-11 16:10

Jadwiga Tryzno

2008-03-11 16:12

Alicja Kaszyńska

2008-03-11 16:12

Prof. dr Bogdan Piotrowski -

2008-03-11 16:12

Maria Bożena Kuczyńska

2008-03-11 16:15

Ierzy Stemplewski fotografik

2008-03-11 16:21

Magdalena Pietrzak

2008-03-11 16:25

Zbigniew Wieckowski

2008-03-11 16:26

G.G.Worwa, FPA Nowy Jork

2008-03-11 16:28

Dr Piotr Nowak, London

2008-03-11 16:32

Justyna Staszek, Bristol, UK

2008-03-11 16:33

Monika Wanago

2008-03-11 16:34

Radosław Łasisz

2008-03-11 16:35

Dorota Hoffmann

2008-03-11 16:37

D. Stypula-tlumacz, Luksemburg

2008-03-11 16:37

Andrzej Palacz

2008-03-11 16:39

Monika Dziegielewska-Geitz

2008-03-11 16:40

dr hab.Antoni Kowalski

2008-03-11 16:40

Ursule Garbien-Kraus

2008-03-11 16:45

Piotr Rachtan

2008-03-11 16:45

Kris Ruszczynski

2008-03-11 16:47

Ryszard Sawicki

2008-03-11 16:48

Szymon Jaroslawski

2008-03-11 16:49

Irena Filus - dziennikarz

2008-03-11 16:55

Ewa Rybicka

2008-03-11 16:56

Walter Hofman

2008-03-11 16:58

Agnieszka Napierala

2008-03-11 16:58

Angelika Niemczycka

2008-03-11 16:59

D. Stypula-tlumacz, Luksemburg

2008-03-11 17:02

jakub bokun- ak.muz we wroclaw

2008-03-11 17:06

Aline Dabek

2008-03-11 17:11

Tadeusz Skoczek

2008-03-11 17:15

Krzysztof Aleksander Janczak

2008-03-11 17:16

Monika Obrebska

2008-03-11 17:24

Aldona KALUZA

2008-03-11 17:24

Elzbieta Piechula

2008-03-11 17:25

Gosia DRZYMALSKA

2008-03-11 17:28

Anna Konieczna

2008-03-11 17:33

Teresa Konopielko

2008-03-11 17:34

Stanisław Bulza

2008-03-11 17:39

Dagmara Szlagor

2008-03-11 17:55

Mirosława Pałaszewska

2008-03-11 17:56

Marcin Radzimiński

2008-03-11 17:57

maria skrzypek

2008-03-11 18:04

Jerzy Rogulski aktor

2008-03-11 18:08

Aleksander Czastkiewicz

2008-03-11 18:09

Halina Godecka

2008-03-11 18:09

K.M.Barbara Leonowicz-Babiak

2008-03-11 18:09

Aleksander Czastkiewicz

2008-03-11 18:09

jadwiga Muszyńska

2008-03-11 18:10

Zenon Babiak

2008-03-11 18:11

Marcin Radzimiński

2008-03-11 18:19

Dom Polski Berlin A.Proscewicz

2008-03-11 18:32

Bruno Koper

2008-03-11 18:38

Łukasz Willmann

2008-03-11 18:40

Jerzy Prokuratorski

2008-03-11 18:41

Ida Iwaszko

2008-03-11 18:43

Malgorzata Mastrangelo

2008-03-11 18:43

Andrzej Targowski, profesor

2008-03-11 18:44

anusz A. Ihnatowicz

2008-03-11 18:53

Kamil Barbarski

2008-03-11 18:58

Ryszard Piegza

2008-03-11 18:59

Anna Kuczynska

2008-03-11 18:59

Ida Iwaszko

2008-03-11 19:05

Michel Maslowski

2008-03-11 19:05

Wanda Lapierre (Bretania)

2008-03-11 19:08

Małgorzata Zawadzka

2008-03-11 19:11

Gabriela Kunert

2008-03-11 19:12

Anna Wawrzyniak

2008-03-11 19:34

Jan Wiktor Sienkiewicz

2008-03-11 19:39

Edward Wadecki

2008-03-11 19:48

Bernadette Wadecka

2008-03-11 19:50

Edward Wadecki

2008-03-11 19:53

Wiesław Kamiński

2008-03-11 20:11

Ewa Sierota

2008-03-11 20:12

Dana Parys-White

2008-03-11 20:15

Bartosz Łazarski

2008-03-11 20:16

Teresa CZARNECKA

2008-03-11 20:17

Gabriela KUPIEC

2008-03-11 20:17

Rafał Nowicki

2008-03-11 20:18

Barbara Petrozolin-Skowrońska

2008-03-11 20:18

Ryszard JEDRZEJCZAK

2008-03-11 20:19

Jakub Sosnowski

2008-03-11 20:21

Mariola Koperski (F91)

2008-03-11 20:27

Jerzy Wojnar

2008-03-11 20:27

Jadwiga M. Hafner

2008-03-11 20:28

Magdalena Czajka-Dion

2008-03-11 20:33

Waldemar Czerniawski

2008-03-11 20:34

Rafał SZOSTA

2008-03-11 20:39

Marta Cichosz, adwokat

2008-03-11 20:42

Aleksandra Szymczak

2008-03-11 20:43

Jakub Teper - dziennikarz

2008-03-11 20:51

Sniezka Daleszak, tlumaczka

2008-03-11 21:01

Jan Konieczny

2008-03-11 21:02

Agnieszka Lucya Kupisz

2008-03-11 21:03

Aleksandra Czacka

2008-03-11 21:24

Aleksandra Czacka

2008-03-11 21:24

Anna Hreczka

2008-03-11 21:26

Joanna Bieńczak

2008-03-11 21:32

Henryk Rog ,dziennikarz

2008-03-11 21:34

Joanna Bieńczak

2008-03-11 21:35

jan Zbigniew Bem

2008-03-11 21:37

Anna Siemieniuk

2008-03-11 21:37

Mariusz Korzeniowski, historyk

2008-03-11 21:37

Lucyna Michałowska

2008-03-11 21:38

Olcha Sikorska

2008-03-11 21:46

Anna Siemieniuk

2008-03-11 21:49

Karolina Kunicka-Guérin

2008-03-11 21:50

Zdzislaw Michalczewski,dzienni

2008-03-11 21:54

marek Wolodkowicz

2008-03-11 21:55

Julia Patorska

2008-03-11 22:09

Magdalena Kwiecińska

2008-03-11 22:10

Pralat ks. Jan Sliwanski z Ham

2008-03-11 22:11

Andrzej Kosk

2008-03-11 22:16

Maciej Pinkwart

2008-03-11 22:24

Barbara Petrozolin-Skowrońska,

2008-03-11 22:30

Prof. Wojciech Morawski

2008-03-11 22:30

Marta Falcone

2008-03-11 22:31

karol stec

2008-03-11 22:35

Elzbieta Wierzbicka, artysta p

2008-03-11 22:47

Zbigniew Barczyk

2008-03-11 22:51

Ryszard Rzędkowski, Niemcy

2008-03-11 23:00

Grzegorz Szewczyk

2008-03-11 23:03

Tomasz May

2008-03-11 23:19

Bogdan Korczowski

2008-03-11 23:28

Zygmunt Augustowski

2008-03-11 23:29

Dr. Jacek Arkuszewski

2008-03-11 23:43

Andrzej Turowski, profesor

2008-03-11 23:53

Jean-Pierre Ogorzelec

2008-03-11 23:54

Barbara Sokolowska

2008-03-11 23:59

Małgorzata Tęsna

2008-03-12 00:10

Renata Partyka

2008-03-12 00:11

Malgorzata Stanco-McGrath

2008-03-12 00:38

Lesław Biernacki

2008-03-12 00:48

Elzbieta G. Gawlas

2008-03-12 00:49

Urszula Scibior

2008-03-12 01:26

Juliusz Sosnowski,malarz

2008-03-12 01:52

Barbara Piech, PTMD

2008-03-12 02:00

Grazyna M.Krolowna

2008-03-12 02:10

Jadwiga M. Maziarska

2008-03-12 02:11

Grazyna M.Krolowna, Toronto

2008-03-12 02:14

Martyna Izdebska

2008-03-12 02:17

Jadwiga Dąbrowska

2008-03-12 03:02

Jadwiga Dąbrowska

2008-03-12 03:07

Ludwika Ogorzelec

2008-03-12 04:19

Ludwik Zych

2008-03-12 04:23

Grażyna Banaszkiewicz

2008-03-12 04:50

Ewa M Kwiatkowska

2008-03-12 06:52

Anna Milewska-Młynik

2008-03-12 07:01

Leszek Badurek

2008-03-12 07:03

Caria Tomczykowska

2008-03-12 07:21

Ewa Mindur-Simon

2008-03-12 07:38

Anna Przewlocka-Alves

2008-03-12 07:40

Aneta Blaszczak

2008-03-12 07:42

Iwona Pugacewicz

2008-03-12 07:55

Wladyslaw Marian Zarebczan

2008-03-12 07:58

Krzysztof Mazowski

2008-03-12 08:09

Ewa Kucińska

2008-03-12 08:11

Katarzyna Węcel-Ptaś

2008-03-12 08:14

Artur Turyna

2008-03-12 08:15

Jarosław Nieścioruk,historyk

2008-03-12 08:17

Barbara Podlewski

2008-03-12 08:19

Anna Kaminska

2008-03-12 08:19

Izabela Abratanska

2008-03-12 08:29

Kasia Bombrych

2008-03-12 08:29

Teresa Kaczorowska, pisraka

2008-03-12 08:31

Jerzy Szczepański, historyk

2008-03-12 08:37

Marta Grudysz

2008-03-12 08:41

Adam Adach

2008-03-12 08:42

Piotr Kotecki dziennikarz

2008-03-12 08:50

Grazyna Pawtel-Lorente

2008-03-12 08:55

Ludomir M. Laudanski

2008-03-12 08:56

Mieczysław Wieciechowski

2008-03-12 09:01

Janusz M. Paluch

2008-03-12 09:10

Ryszard Golianek, muzykolog

2008-03-12 09:12

Maria-Jolanta Zagalak-Hofman,

2008-03-12 09:20

krzysztof bogdan

2008-03-12 09:21

Gizela Sarnowska - Koper

2008-03-12 09:21

Remigiusz Grzela, autor

2008-03-12 09:22

Beata Frydecka

2008-03-12 09:26

Jarosław Urbaniuk

2008-03-12 09:27

Krzysztof Żołna

2008-03-12 09:34

Bozena Coignet-Lesniak

2008-03-12 09:37

Aleksandra Krul

2008-03-12 09:38

Iza van Geelen

2008-03-12 09:43

Michał Szczepański

2008-03-12 09:47

Małgorzata Mindur-Siuta

2008-03-12 09:51

Ewa Czaja-Przewlocki

2008-03-12 09:55

Zuzanna Pajak

2008-03-12 10:00

Jacek Karakula

2008-03-12 10:02

Bohdan Szewczyk

2008-03-12 10:04

Halina Iwanowska

2008-03-12 10:06

Anna Brabdeburg, pianistka

2008-03-12 10:08

Basia Embiricos

2008-03-12 10:09

Felicia Rossignol

2008-03-12 10:09

Lilla Bacha

2008-03-12 10:15

Jan Rozalski -architekt

2008-03-12 10:16

Marian Nowy, dziennikarz

2008-03-12 10:17

Krystyna Mazurowna

2008-03-12 10:20

Andrzej Kowalczyk

2008-03-12 10:32

Marcin Waelli

2008-03-12 10:43

Karolina Baldreich

2008-03-12 10:48

Roman Konieczny

2008-03-12 10:53

Anna Kościuszko

2008-03-12 10:53

Leszek Kanczugowski

2008-03-12 10:57

Beata Wożniak

2008-03-12 11:07

Zbigniew Sierotnik

2008-03-12 11:08

Beata Wożniak

2008-03-12 11:10

Monika Piwek

2008-03-12 11:12

Łukasz Paprotny

2008-03-12 11:14

Halszka Leszczynska

2008-03-12 11:15

Lucyna Graviegravere, Lyon

2008-03-12 11:20

Dalsze podpisy można składać na stronie:
http://www.apajte.europolonia.org/?p=p_353&sName=PETYCJA