Szanowni Czytelnicy,
Nasze pismo ma już półtora roku i znajduje się na organizacyjnym zakręcie. Zaczynaliśmy jako całkowicie prywatna czwórka autorów-redaktorów. Na pomysł wydawania „Kontratekstów” wpadł Piotr Rachtan i przekonał do niego Stefana Bratkowskiego i Andrzeja Pawluczuka, a jakiś czas później Krzysztofa Łozińskiego. Przez rok, jeszcze przed wydaniem pierwszego numeru, głównie dyskutowaliśmy i snuliśmy plany. Pomysł wydawania poważnego magazynu publicystycznego, adresowanego do wymagającego czytelnika, w Internecie wydawał się szalony. Największą obawę budziło to, czy ktokolwiek będzie chciał nas czytać. Dziś nie mamy już tych obaw – nasze strony odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.Aby jednak tak liczne grono czytelników miało co czytać i oglądać, grubo ponad sto osób przyłożyło się do naszego sukcesu. Wszyscy ci ludzie, o których powiemy za chwilę, wspomagali pismo finansowo lub pracowali za darmo pisząc artykuły lub (i) fotografując dla „Kontratekstów”. 36 numerów naszego dwutygodnika, blisko 650 artykułów, 30 galerii zdjęć zawierających 1144 fotogramy i 2 książki powstało dzięki ludziom, z których nikt nie otrzymał do dziś ani jednego grosza honorarium. Okazuje się, że w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie jest ciągle bardzo dużo ludzi, którzy chcą i potrafią pracować dla pożytku innych nie szukając pożytku własnego. Do bardzo dobra wiadomość.


W tej chwili mamy już zarejestrowaną fundację i konto bankowe (na razie jeszcze puste). Jest nadzieja, że nie wszystko trzeba będzie za jakiś czas robić za darmo, że będzie można rozszerzyć naszą ofertę dla czytelników. Zakupić lepszy sprzęt itd. Ale fundacja powstała nie tylko po to. Mamy nadzieję, że będziemy mogli też pomagać innym. Że jeśli ktoś będzie chciał wydać książkę, zrobić wystawę, koncert, imprezę kulturalną, konferencję, program badawczy, to będziemy mogli mu pomóc zdobyć na to środki. Oczywiście będzie musiał nas do tego pomysłu przekonać i trochę koło niego pochodzić, ale dzięki Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty”, będzie mógł wystąpić o dotację do władz samorządowych i państwowych, funduszy UE lub innych sponsorów. Oczywiście nie od razu rozwiniemy skrzydła. Najpierw będziemy musieli nasze puste dziś konto nieco zapełnić i tu liczymy po cichu na Szanownych Czytelników, którzy być może zechcą naszą startującą fundację wspomóc nawet niewielkimi wpłatami. Odwdzięczymy się publikując listę sponsorów, z wyjątkiem tych, którzy zaznaczą, iż chcą pozostać anonimowi. Odwdzięczymy się z czasem lepszymi i bogatszymi numerami „Kontratekstów” oraz wspieraniem różnych społecznych inicjatyw. Nie będziemy publikować wysokości wpłat, nie będziemy wartościować ludzi po zawartości portfela. Dane konta bankowego podajemy na końcu tego tekstu.

Najpierw jednak musimy uhonorować wszystkich tych, którzy już zasłużyli się dla „Kontratekstów” bezinteresownym wspomaganiem naszej działalności sponsoringiem lub pracą.

Zacznijmy od twórców strony internetowej, którą w czynie społecznym wykonali: informatyk Michał Bejger i plastyk Jerzy Dytkiewicz.

Wszelkie dotychczasowe koszty (opłaty za serwer, domenę, telefony, sprzęt komputerowy, tusze, tonery, filmy fotograficzne oraz ich wywołanie i skanowanie, opłaty notarialne…) ponosili z własnych prywatnych kieszeni stali członkowie redakcji: Stefan Bratkowski, Krzysztof Łoziński, Andrzej W. Pawluczuk i Piotr Rachtan. Codzienną, żmudną pracę redakcyjną przy pozyskiwaniu materiałów, redagowaniu tekstów, obróbce zdjęć i umieszczaniu tego wszystkiego na stronie wykonują od 18 miesięcy Piotr Rachtan i Krzysztof Łoziński.

Jeśli chodzi o wkład pracy w postaci artykułów i zdjęć to przedstawia się on następująco:

Krzysztof Łoziński – 145 artykułów, jedna książka, 16 galerii zawierających 677 zdjęć,

Janusz Krakowian – 66 artykułów,

Piotr Rachtan – 41 artykułów,

Aleksander Jerzy Wieczorkowski – 35 artykułów,

Michał Browarski (artysta fotografik, członek ZPAF) – 3 galerie zawierające 176 zdjęć,

Witold Filipowicz – 19 artykułów,

Józef Wieczorek – 19 artykułów,

Robert Krzysztoń – 13 artykułów,

Michał Tyrpa – 12 artykułów, 1 galeria z 15 zdjęć,

Ton Van Anh – 11 artykułów, 1 galeria z 15 zdjęć,

Stefan Małecki Tepicht – 11 artykułów,

Marcin Nurowski – 10 artykułów,

Aleksander Żołnierski – 9 artykułów, 1 galeria z 38 zdjęć,

Stary Wiarus – 8 artykułów,

Grzegorz Kozyra – 8 artykułów,

Krzysztof Markuszewski (Jan Prowincjusz) – 7 artykułów, 1 książka,

Waldemar Korczyński – 7 artykułów.

Poza nimi wkład pracy wniosło około 100 innych osób. Według pobieżnych obliczeń wartość pracy wszystkich tych osób, licząc średnie honoraria za teksty i zdjęcia, wynosi 544.000 złotych. Tyle musielibyśmy zapłacić, gdyby nie ich ofiarność.

Pełną listę sponsorów „Kontratekstów” oraz dane konta bankowego podajemy poniżej.

Lista sponsorów będzie systematycznie aktualizowana.

Redakcja


----------------

Dane konta bankowego:

Nazwa: Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty”

Bank: PKO S.A.

Konto: 90 1240 1138 1111 0010 0732 9459

--------------------

Pełna lista sponsorów „Kontratekstów”

Lista zawiera nazwiska w porządku alfabetycznym, bez rozróżnienia na wkład pracy i wkład finansowy i bez wartościowania.

1. Osoby fizyczne:

Jerzy Bajer

Michał Bejger

Wojciech Bęben

Halina Katarzyna Bielińska

Daniel Bolesławski

Adam Borowski

Monika Branicka

Stefan Bratkowski

Michał Browarski

Ryszard Bugaj

Ryszard Bugajski

Bui Tin

Zbigniew Bujak

Rocco Buttiglione

Mirosław Chojecki

Marek Dramiński

Michał Drozdek

Jerzy Dytkiewicz

Waldemar Jan Dziak

Krzysztof Dzierżawski

Wojciech Giełżyński

Witold Fedorowicz-Jackowski

Witold Filipowicz

Radosław Flis

Tadeusz Górski

Andrzej Grabowski

Witold Hebanowski

Paul Hegedahl

Jan Hoffman

Bohdan Jałowiecki

Krystyna Jagiełło

Sławomir Jakima

Radosław Januszewski

Jarek Jaworski

Józef Maria E. Kamiński

Józef Kalisz

Karolina Kasperkiewicz

Wiktor Kaspian

Łukasz Kobeszko

Agnieszka Kołakowska

Waldemar Korczyński

Henryk Korta

Witold Józef Kowalów

Jan Kowalski

Grzegorz Kozyra

Janusz Krakowian (Janusz Henryk Caban)

Robert Krzysztoń

Anatol Lawina

Gabriela Lesser

Zbigniew Lisiecki

Grzegorz Łoziński

Krzysztof Łoziński (Jan Wolny)

Marcin Łuczyński

Krzystof Łukaszewicz

Witold Machura

Janusz Madejski

Stefan Małecki Tepicht

Józef Markiewicz

Krzysztof Markuszewski (Jan Prowincjusz)

Barbara Mąkosa-Stępkowska

Janusz Miernicki

Krzysztof Miklaszewski

Nguyen Gia Kieng

Nguyen Thi Hoa

Piotr Nowotny

Marcin Nurowski

Andrzej Olszewski

Marek Olżyński

Tomasz Ozimek

Andrzej Paczkowski

Joanna Paszkiewicz-Jegers

Andrzej W. Pawluczuk

Pham Viet Anh

Tomasz Piątek

Lidia Piestrzyńska

Maciej Płażyński

Paweł Przeciszewski

Paweł Przechodzień

Piotr Rachtan

Zbigniew Romaszewski

Janusz Rygielski

Andrzej Sadowski

Tomasz Sakiewicz

Maria Salzman

Jan Stanisław Skorupski

Janusz Sondel

Marcin Spławski

Antoni Szwed

Grzegorz Świderski

Ton Van Anh

Marek Tracz-Tryniecki

Michał Tyrpa

Lech Wałęsa

Edward Wasilewski

Mateusz Warmiński

Maciej Wąż

Stary Wiarus

Józef Wieczorek

Aleksander Jerzy Wieczorkowski

Marcin Wolski

Jan Wownysz

Cezary Wójcik

Andrzej Wróblewski

Grace Wychowańska

Krzysztof Wyszkowski

Andrzej Zaremba

Paweł Zestrzeżyński

Zbigniew Ziobro

Andrzej Zybała

Krzysztof Żmijewski

Aleksander Żołnierski

Łącznie 115 osób na dzień 14 września 2005

2. Osoby prawne i podmioty zbiorowe:

Cau Vong – redakcja

Centrum Adama Smitha

Dan Chin Viet – redakcja

Fundacja ”Odys”

House of Skills

Gazeta Polska - redakcja

Gazeta Wyborcza – redakcja

Rzeczpospolita - redakcja

The Falun Gong Human Rights Working Grup

Instytut Padarewskiego

Polska Agencja Prasowa

Stowarzyszenie „Inicjatywa 33”

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Znaki Nowych Czasów – redakcja

Łącznie 14 osób prawnych i podmiotów zbiorowych na dzień 14 września 2005

--------------

Aby zostać wpisanym na listę sponsorów „Kontratekstów” można:

a. dokonać wpłaty na rzecz Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty” niezależnie od jej wysokości,

b. dokonać darowizny rzeczowej, udostępnić nieodpłatnie lokal na zebranie lub imprezę „Kontratekstów”, udostępnić sprzęt itp.,

c. wykonać nieodpłatnie pracę na rzecz „Kontratekstów”,

d. przekazać redakcji nieodpłatnie do publikacji materiał, do którego posiada się prawa autorskie.

Sponsoring nie może być uzależniony od stawiania redakcji lub autorom jakichkolwiek warunków co do treści lub kształtu redakcyjnego „Kontratekstów”. W szczególności nie może być połączony z warunkami politycznymi lub żądaniem wyłączenia kogokolwiek spod krytyki (jak widać z listy, figurują na niej osoby i podmioty ze wszystkich stron sceny politycznej). Uwaga: redakcja może, ale nie musi publikować dostarczonych jej materiałów.

Dopuszczalny natomiast jest sponsoring w zamian za zamieszczenie źródła pochodzenia materiałów, linku, informacji o autorze bądź sponsorze, reklamy, ogłoszenia. Nie jesteśmy jednak firmą usługową, co oznacza, że możemy odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia z powodów innych niż techniczne, np. reklamy lub ogłoszenia zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrym obyczajem.

Redakcja na pewno odmówi publikacji materiałów: obrażających, pomawiających kogokolwiek; rasistowskich, faszystowskich, komunistycznych; wzywających do stosowania przemocy; zawierających treści w sposób oczywisty dezinformujące (informacje niezgodne z prawdą).

Osoby, które zostały niezasłużenie pominięte, lub takie, które nie życzą sobie figurować na naszej liście, bądź pragną pozostać anonimowe, proszone są o kontakt mailowy z redakcją po adresem redakcja@kontrateksty.pl lub redakcja.kontrateksty@op.pl.

Redakcja