Podajemy numer konta

Pragniemy podzielić się z czytelnikami dobrą wiadomością. Być może niedługo będziemy mogli znacznie podnieść poziom naszego pisma. Być może nasi autorzy i redakcja nie będą już musieli pracować za darmo, jak do tej pory. Od 1 września Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty” rozpoczyna normalną działalność.

Obecnie do końca drogi krzyżowej w sądach i urzędach brakuje nam już tylko numeru NIP. Mamy już rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, mamy numer REGON i od dziś mamy już konto w banku. Szanownym czytelnikom i innym osobom, które uznają za stosowne wesprzeć naszą działalność podajemy poniżej jego numer. Cenne dla nas są każde, nawet symboliczne wpłaty, bo jesteśmy fundacją na dorobku – startujemy od zera.


Nasze dane są następujące:

Nazwa: Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty”

Siedziba: ul. Miodowa 20 m 3, 00-246 Warszawa

Bank: Pekao SA XI O. w Warszawie

Nr konta: 90 1240 1138 1111 0010 0732 9459

Na co przeznaczymy pieniądze? To zależy ile ich będzie, ale na pewno na działalność statutową. W pierwszej kolejności chcemy zaspokoić nasze potrzeby sprzętowe, bo pod tym względem redakcja „Kontratekstów” jest bardzo zaniedbana. Brakuje nam profesjonalnego skanera (do slajdów i negatywów). Potrzebujemy znacznie szybszych i lepszych komputerów. Przydałoby się też nieco poprawić stronę internetową naszej gazety. W dalszej kolejności, w miarę środków, jakie zdołamy zdobyć, zaczniemy płacić honoraria za teksty i zdjęcia. Zaczniemy od tych autorów, którzy są w najgorszej sytuacji materialnej. Z czasem, mamy nadzieję, będziemy mogli płacić honoraria wszystkim.

Co dalej? Zobaczymy – wszystko przed nami. Na razie jednak, Szanowni Czytelnicy, liczymy na waszą hojność.

Zarząd Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty” i redakcja „Kontratekstów”