Dnia 8 czerwca 2005 roku, Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej) Fundację Wolności Prasy „Kontrateksty” pod numerem KRS 0000235872.

W skład (ostateczny) władz fundacji weszli:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Zarząd – Krzysztof Łoziński (prezes), Piotr Rachtan (wiceprezes) i Michał Marian Browarski (wiceprezes).


Rada Fundacji – Andrzej Włodzimierz Pawluczuk, Witold Filipowicz, Grzegorz Kozyra, Bogumił Paszkiewicz i Robert Krzysztoń.


Fundacja nie ma jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, o co jednak wystąpimy niezwłocznie. W najbliższych dniach zostanie założone konto bankowe, którego numer opublikujemy w „Kontratekstach”.


Fundacja przejmie też własność tytułu Niezależnego Magazynu Publicystów „Kontrateksty” oraz domeny www.kontrateksty.pl.


Zaznaczyć należy niezwykle sprawny proces rejestracji fundacji, co jest w warunkach polskich wyjątkiem. Sąd zarejestrował fundacje zaledwie 9 dni po złożeniu dokumentów i nie miał do złożonych dokumentów żadnych zastrzeżeń. Życzmy sobie, aby wszystkie sprawy w polskich sądach przebiegały w tym tempie.


Redakcja