11 stycznia 2005 roku Krzysztof Łoziński, Andrzej Włodzimierz Pawluczuk i Piotr Rachtan zarejestrowali u warszawskiego notariusza akt powołania fundacji. Dokonali też wyboru władz fundacji w następującym składzie:

Fundatorzy:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Krzysztof Łoziński


Andrzej Włodzimierz Pawluczuk


Piotr Rachtan


Zarząd:


Sławomir Jakima – prezes


Krzysztof Łoziński –wiceprezes


Piotr Rachatan – wiceprezes


Rada Fundacji:


Andzrzej Włodzimierz Pawluczyk


Witold Filipowicz


Grzegorz Kozyra


Bogumił Paszkiewcz


Robert Krzysztoń


Obecnie fundacja jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Cele fundacji


Według zapisu w statucie, celem fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:


1) Wolnych mediów drukowanych i elektronicznych, w tym internetowych, nie działających dla zysku.


2) Kultury polskiej, wymiany myśli i opinii.


3) Kultury innych narodów.


4) Edukacji na temat historii i tradycji innych kultur, oraz historii Polski.


5) Praw człowieka, tolerancji i zrozumienia innych kultur i narodów.


6) Idei demokracji i państwa prawa.


7) Zwalczania ksenofobii i wszelkich form dyskryminacji.


8) Działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z różnych powodów pozostających bez pracy.


9) Działań na rzecz tworzenia publikacji i innych form o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i naukowym.


10) Działań na rzecz rozwoju prasy internetowej.


11) Działania na rzecz prowadzenia i promowania niezależnych badań naukowych.


12) Działania na rzecz budowania postaw obywatelskich.


Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.


Fundatorzy nie ukrywają, iż pierwszym zadaniem fundacji będzie finansowanie wydawania „Kontratekstów”. Obecnie koszty te są w całości pokrywane przez fundatorów z prywatnej kieszeni, a czasami są to koszty już istotne (wysokie rachunki telefoniczne, opłaty za serwer i domenę, koszty sprzętu, oprogramowania i inne). Dla przykładu podajemy, że Krzysztof Łoziński robiąc fotoreportaż z Mistrzostw Świata w Wu Shu (jedna z naszych galerii zdjęć) zużył 14 filmów Kodak Ultra, co razem z wywołaniem i skanowaniem kosztowało go ok. 600 złotych. Także nasi autorzy nie otrzymują obecnie żadnych honorariów. Wydawanie gazety internetowej tylko pozornie nie wiąże się z kosztami. Nadmienić też należy, że obecnie Krzysztof Łoziński i Piotr Rachtan pracują przy piśmie jak na pełnym etacie (lub więcej), lecz całkowicie za darmo.


Wszystko to nie znaczy jednak, że nie będziemy realizować innych celów fundacji zapisanych w statucie.


Fundatorzy

Komentarze

piotrwojcicki | 2005-05-12 21:47

Wolna prasa i nternet - to mariaż nader pożądany. Mamy bowiem do czynienia z potężnym, globalnym nośnikiem informacji i opinii. Gratuluję aktualnym fundatorom i tym in spe. Chyba będę z Wami - tak chcę.