kłopoty redaktora naczelnego Krzysztofa Łozińskiego i wydawcy (Fundacji Wolności Prasy) dzięki Wam zakończyły się pozytywnie - Wasza pomoc pozwoliła spłacić komornika. Dziękujemy za to gorąco wszystkim, którzy uznali, że wydawany przez nas magazyn ma dla nich istotne znaczenie.
Nie kończymy jednak na tym. Sprawa dziwacznego wyroku znalazła się w Strasburgu: dzięki merytorycznemu wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka udało się Krzysztofowi złożyć w terminie niezbędny wniosek i  dokumenty w Trybunale Praw Człowieka. Będziemy Was informować o przebiegu procedury sądowej.
Z nadzieją kończymy więc rok 2012, ale zanim rozpocznie się kolejny, spieszymy życzyć Wam i waszym najbliższym wszystkiego najlepszego - Wesołych Świąt i Do siego Roku.
Redakcja magazynu Kontrateksty