Sprawozdanie Zarządu Fundacji Wolności Prasy "Kontrateksty" z działalności Fundacji w 2008 roku

W 2008 roku Fundacja Wolności Prasy kontynuowała wydawanie internetowego Niezależnego Magazynu Publicystów „Kontrateksty" www.kontrateksty .pl. Opublikowano 26 numerów pisma, a każdy składał się z 30 - 45 artykułów, komentarzy i felietonów.
Głównym obszarem zainteresowania autorów była polityka krajowa, a także szeroko rozumiane prawa obywatelskie, nie tylko w Polsce, oraz kwestie gospodarcze i społeczne.

Choć współpraca z Fundacją Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowowschodniej ustała z początkiem roku, to jednak redakcja kontynuowała publikację artykułów na temat krajów leżących na wschód od Polski, a zwłaszcza Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji i samej Rosji. Teksty te publikowaliśmy po rosyjsku, w tłumaczeniu na polski, niekiedy - na angielski w wyodrębnionych działach: Białoruś/Беларусь, Rosja/Россия, Ukraina/Украинa oraz Świat, a sporadycznie w innych działach, jak Gospodarka czy Polska. Szczególnie dużo uwagi poświęcono wojnie Rosji z Gruzją i Chinom w kontekście Olimpiady w Pekinie.

Obok tych artykułów w każdym wydaniu magazynu publikowaliśmy „Wieści z Białorusi" dostarczane przez Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (w języku angielskim), które streszczano też po polsku.

Ponadto opublikowaliśmy wiele wiadomości i doniesień z krajów byłego ZSRR w dziale Informacje.

Większość artykułów otrzymywaliśmy od stałych współpracowników, do których zaliczają się: Roman Jakowlewski, Maria Ejsmont, Denis Rutkowski, Aleksandr Zajcew, Marina Rachliej, Siemien Bukczin, Płaton Kreczet, Witalij Taras i inni. Najbardziej płodnym autorem był Roman Jakowlewski, uznany przez redakcję „Konmtratekstów" za stałego współpracownika i członka redakcji.

Stale współpracowaliśmy ze Wspólnotą Kazachską, która dostarczała redakcji informacje i artykuły w językach angielskim i polskim.

Artykuły po rosyjsku bądź białorusku przekładał na polski pan Radosław Januszewski, niekiedy korzystaliśmy ze specjalistycznego biura tłumaczeń.

Największą jednak uwagę redakcji przyciągnęła sytuacja w Polsce, zwłaszcza rozpoczynający się i nasilający w ciągu roku 2008 kryzys gospodarczy. Pisaliśmy o jego źródłach na świecie i skutkach dla polskiej gospodarki.

W 2008 roku stale rosło zainteresowanie pismem, odnotowaliśmy średnio 5 do 6 tysięcy odsłon strony głównej każdego wydania, niezależnie od odsłon poszczególnych artykułów.

Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się książki, dostępne na stronach magazynu, zwłaszcza „Państwo Środka" Krzysztofa Łozińskiego.

Redakcja funkcjonuje na zasadach wolontariatu. Ani redaktor naczelny, ani współpracownicy, ani wreszcie autorzy nie pobierają wynagrodzenia i honorariów. W drodze wyjątku, jeden z autorów otrzymywał symboliczne honoraria autorskie za materiały publikowane w „Kontratekstach" do wysokości 1000 złotych miesięcznie. Było to podyktowane jego skrajnie trudną w tym okresie sytuacją materialną i uznaniem zespołu dla jego pracy. Wartość rynkowa tworzonych przez niego materiałów prasowych (artykułów i zdjęć) wynosiła od 9 do 12 tysięcy złotych miesięcznie, było to więc honorarium symboliczne.

Piotr Rachtan
Prezes Zarządu Fundacji

Krzysztof Łoziński
wiceprezes Zarządu Fundacji

Michał Browarski
wiceprezes Zarządu Fundacji

Sprawozdanie finansowe zamieszczone jest w dziale „Pliki"