Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty"
Niezależny Magazyn Publicystów „Kontrateksty"

Warszawa, dn. 26.11.2008

Oświadczenie

Zarząd Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty" oraz Redakcja Niezależnego Magazynu Publicystów „Kontrateksty" wyrażają zaniepokojenie oraz dezaprobatę wobec celu i sposobu posłużenia się dziennikarzami przez organizatorów wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gruzji.
Wysłanie na czoło kolumny, w niebezpiecznym terenie, samochodu z dziennikarzami mogło służyć dwóm celom:

albo użyciu dziennikarzy jako szpicy testującej zachowanie wrogiego posterunku, czyli w charakterze potencjalnych „żywych tarcz", do których mogły paść pierwsze strzały;

albo, jeśli incydent był z góry ukartowany (a przynajmniej spodziewany), w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez zrelacjonowanie ustawionego wydarzenia.

W obu przypadkach użyto dziennikarzy do celów niezgodnych z misją ich zawodu. Zgodnie z międzynarodowymi normami, strona akredytująca dziennikarza powinna zapewnić mu bezpieczeństwo oraz umożliwić dostęp do rzetelnej, nie manipulowanej, informacji. Niedopuszczalne jest wikłanie dziennikarzy w jakiekolwiek incydenty lub gry polityczne.

Piotr Rachtan, prezes FWP „Kontrateksty"
Krzysztof Łoziński, redaktor naczelny NMP „Kontrateksty"