Nazwa: Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty".
Nr KRS: 0000235872
Adres: ul. Korfantego 3a, 01-496 Warszawa.
Konto: Pekao S.A., XI O w Warszawie
90124011381111001007329459
Dla wpłat z zagranicy: należy przed numerem konta wpisać PL, czyli:
PL90124011381111001007329459
raz wpisać Swift: PKOPPLPW
telefon:
0-693-108-408
e-mail: redakcja@kontrateksty.pl
redakcja.kontrateksty@op.pl
NIP: 525-23-51-575
Regon: 140175805
Fundatorzy: Krzysztof Łoziński, Piotr Rachtan
Zarząd: Piotr Rachtan - prezes
Krzysztof Łoziński i Michał Browarski - wiceprezesi
Rada Fundacji:
Witold Filipowicz - prezes
Stefan Małecki-Tepicht
Grzegorz Kozyra
Sławomir Jakima
Robert Krzystoń