Aktualizacja 13 czerwca  2006
Lista obejmuje tylko te osoby, których deklaracje członkowskie znajdują się u sekretarza zarządu.

Lista członków Stowarzyszenia „Inicjatywa 33"

I. Członkowie założyciele

1. Maciej Mikołaj Geller, od IV kw. 2004
2. Jamusz Grzelak, od IV kw. 2004
3. Stefan Starczewski, od IV kw. 2004
4. Radosław Flis, od IV kw. 2004
5. Andrzej Palczewski, od IV kw. 2004
6. Janusz Maciejewski, od IV kw. 2004
7. Piotr Matywiecki, od IV kw. 2004
8. Maciej Kurpisz, od IV kw. 2004
9. Krzysztof Łoziński, od IV kw. 2004
10. Witold Marciszewski, od IV kw. 2004
11. Danuta Przywara, od IV kw. 2004
12. Wojciech Bociański, od IV kw. 2004
13. Ewa Siedlecka, od IV kw. 2004
14. Jerzy Szacki, od IV kw. 2004
15. Paweł Jan Lisiewicz (Poznań), od IV kw. 2004
16. Wiktor Jędzrejewski, od IV kw. 2004
17. Lech Sokół, od IV kw. 2004
18. Anna Trzeciakowska, od IV kw. 2004
19. Ryszard Matuszewski, od IV kw. 2004
20. Halina Bortnowska-Dąbrowska, od IV kw. 2004


Członkowie - Warszawa


1. Halina Katarzyna Bielińska, I kw. 2005
2. Jerzy Grzegorz Tuszewski, I kw. 2005
3. Hanna Tucholska-Załuska, I kw. 2005
4. Krzysztof Haman, I kw. 2005
5. Marek Kosewski, I kw. 2005
6. Wiesław Kwieciński, I kw. 2005
7. Jerzy Pych, I kw. 2005
8. Wiesława Joanna Zaborska, I kw. 2005
9. Wiesław Seruga, I kw. 2005

10. Aleksander Wieczorkowski, od II kw. 2005
11. Irena Eichler-Wieczorkowska, od II kw. 2005
12. Aleksander Żołnierski, od II kw. 2005
13. Zygmunt Gadaj. od II kw. 2005
14. Jan Pfeffer, od II kw. 2005
15. Krzysztof Łypacewicz, od II kw. 2005
16. Ryszard Kossowski, od II kw. 2005
17. Witold Krzysztof Filipowicz, od II kw. 2005
18. Andrzej Lam, od II kw. 2005
19. Maciej Bossak, od II kw. 2005
20. Tadeusz Mazurek, od III kw. 2005
21. Marian Kalinowski (Otwock), od III kw. 2005
22. Lon Brodowski, od III kw. 2005
23. Krystyna Boglar, od III kw. 2005
24. Aleksander Jackowski, od III kw. 2005
25. Jerzy Adelt, od III kw. 2005
26. Halina Suwała, od III kw. 2005
27. Elżbieta Lichosik (Włoszczowa), od III kw. 2005
28. Zofia Wiktoria Szostek (Kobyłka), od III kw. 2005
29. Maria Nowak-Kiełbikowa, od III kw. 2005
30. Halina Kiepurska Szczucka, od III kw. 2005
31. Zbigniew Lisiecki, od III kw. 2005
32. Andrzej Smirnow, od III kw. 2005
33. Sławomir Białostocki, od III kw. 2005
34. Janusz Pietraszak, od III kw. 2005
35. Stefan Krajewski, od III kw. 2005
36. Bogusław Stanisławski, od III kw. 2006
37. Kazimierz Bidakowski, od III kw. 2006
38. Elżbieta Misiak-Bremer, od III kw. 2006
39. Anna Szałaśna, od III kw. 2006

Członkowie - Kraków

1. Jan Hoffman, od I kw. 2005
2. Elżbieta Hoffman, od I kw. 2005
3. Zofia Zarębianka, od I kw. 2005
4. Anna Grajcarek, od I kw. 2005
5. Łukasz Krupa, od I kw. 2005
6. Bolesław Mrozek, od I kw. 2005
7. Leszek Sokołowski, od I kw. 2005
8. Józef Markiewicz, od I kw. 2005
9. Janina Kościszewska, od I kw. 2005
10. Krzysztof Płowiec (Zawiercie), od I kw. 2005
11. Jerzy Madej, od I kw. 2005
12. Maria Danuta Bińkowska, od I kw. 2005
13. Robert Sotwin, od II kw. 2005
14. Wojciech Kazberuk, od II kw. 2005
15. Mirosław Młynarczyk (Limanowa), od II kw. 2005

Członkowie - inne miejscowości

1. Jan Konopacki (Łódź), od II kw. 2005
2. Jerzy Ogonowski (Wrocław), od II kw. 2005
3. Jerzy Blaszczuk (Wrocław), od II kw. 2005
4. Waldemar Korczyński (Kielce), od III kw. 2005

Łącznie 78 osób.
Listę zaktualizowano dnia 13 czerwca 2006 r.

Na liście uwzględniono tylko te osoby, których deklaracje członkowskie dotarły do zarządu.

Sekretariat prosi o czytelne wypełnianie deklaracji, co pozwoli uniknąć błędów w pisowni nazwisk.