Zarząd Stowarzyszenia „Inicjatywa 33” zaprasza członków stowarzyszenia do udziału w internetowej liście dyskusyjnej i33@mimuw.edu.pl.

Szanowni członkowie Stowarzyszenia „Inicajtywa 33”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Historia ostatniego piętnastolecia to historia niezaprzeczalnych osiągnięć, ale też wielu porażek w rozwoju demokracji i wolnego rynku w Polsce. Jesteśmy przekonani, że najbardziej właściwą reakcją na alarmujący stan państwa nie jest lament nad teraźniejszością, ale spokojna i rzeczowa refleksja nad przyszłością . Zastanawiając się jak to robić najlepiej utworzyliśmy Stowarzyszenia „Inicjatywa 33”, którego celem byłoby refleksja nad drogami naprawy naszego życia publicznego. Chcemy pobudzić twórczą, publiczną dyskusję nad najważniejszymi problemami stojącymi przed nami jako państwem i społeczeństwem oraz nad drogami ich rozwiązania. Naszą perspektywą czasową powinny być nie najbliższe wybory, ale najbliższe dziesięciolecia. Nie zamierzamy lansować jakiejkolwiek jednej wizji politycznej, zamierzamy inicjować dyskusję nad różnymi wizjami


Dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują na duże trudności w znalezieniu dogodnych dla wszystkich terminów spotkań dyskusyjnych. Dlatego też proponujemy prowadzenie prac w formie dyskusji internetowej. W tym celu utworzyliśmy specjalną listę dyskusyjną


i33@mimuw.edu.pl (sposób zapisania się na listę jest opisany w załączniku).


Lista ta jest listą zamkniętą, tzn. listy mogą wysyłać i otrzymywać wyłącznie zarejestrowani uczestnicy dyskusji. W pierwszej kolejności dopuszczamy tylko członków stowarzyszenia lub osoby przez nich rekomendowane. Daje nam to możliwość prowadzenia swobodnej dyskusji we własnym gronie bez obawy, że nasza dyskusja zostanie upubliczniona przez niepowołane osoby.


Z wyrazami szacunku i nadzieją na rychłe spotkanie na liście i33


Stefan Starczewski – prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa 33”


Andrzej Palczewski – administrator listy


Janusz Grzelak – moderator listy


Krzysztof Łoziński – moderator listy


Jak się zapisać na listę?


Aby zapisać się na listę należy połączyć się ze stroną webową


 http://duch.mimuw.edu.pl/mailman/listinfo/i33


i wypełnić znajdujący się tam kwestionariusz.


Zalecane jest wprowadzenie hasła, bo ułatwia ono kontaktowanie się z listą. Powinno to być jednak proste hasło, ponieważ jest jest ono otwartym tekstem przesyłane powtórnie do użytkownika. Aby uniknąć pojawiania się na liście tzw. spamu, lista ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie osoby, których nazwiska są znane administratorowi listy są rejestrowane. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji można wysyłać i


otrzymywać wiadomości z listy.


Wiadomości skierowane na listę wysyłać należy na adres:


 i33@mimuw.edu.pl


Zaproszenie do udziału w liście I33 zostało wystosowane do zamkniętego grona osób. Gdyby ktoś z uczestników listy uznał za celowe dołączenie do tego grona nowych dyskutantów powinno się to odbyć w drodze rekomendacji: dotychczasowy uczestnik listy pisze do administratora (apalczew@mimuw.edu.pl) list rekomendujący nowego uczestnika. Na podstawie tego listu administrator akceptuje zgłoszenie nowego uczestnika (oznacza to że nowy uczestnik musi się sam zarejestrować a administrator jedynie dokonuje akceptacji tej rejestracji).