W dniu 15 kwietnia 2005 r., Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy dokonał rejestracji Stowarzyszenia „Inicjatywa 33” i wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej chwili stowarzyszenie istnieje formalnie (posiada osobowość prawną). Następnym krokiem prawnym będzie wystąpienie o status organizacji pożytku publicznego.

W planach stowarzyszenie jest znaczne rozszerzenie zakresu działalności. Do tej pory ograniczała się ona do organizowania spotkań dyskusyjnych i to niemal wyłącznie w Warszawie. Teraz zamierzamy także występować wnioskami do władz (np. do sejmu) w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania państwa, praworządności, demokracji i wolności obywatelskich. Na początek planujemy podjęcie działań na rzecz zniesienia instytucji wpisów sądowych, niekonstytucyjnego i sprzecznego z prawem unijnym tworu, blokującemu znacznej części obywateli dostęp do sądów.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Planujemy założenie kolejnych oddziałów terenowych (w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu). Do tej pory, poza Warszawą, powołano tylko oddział w Krakowie.


W najbliższym czasie zostanie uruchomiona dla członków stowarzyszenie internetowa lista dyskusyjna.


Sekretarz zarządu Krzysztof Łoziński