Stowarzyszenie „Inicjatywa 33" zaprasza
i 33a-storna.jpg
na spotkanie dyskusyjne na temat:
Czy można realizować politykę niegodnymi metodami?
Udział w dyskusji panelowej wezmą:
prof. Andrrzej Rzepliński - prawnik,
prof. Janusz Tazbir - historyk,
prof. Waldemar Jan Dziak - politolog,
prof. Marek Kosewski - psycholog. 

Wprowadzenie: Krzysztof Łoziński
Spotkanie odbędzie się dnia 7 czerwca o godzinie 17-tej w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie,
ul. Zgoda 11, VI piętro.

Sekretarz zarządu

Krzysztof Łoziński