Beata Łaciak  
Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem

Syntetyczny opis zmian obyczajowych, jakie zaszły w naszym społeczeństwie po 1989 roku. Trzy dziedziny życia powszedniego - praca, ciało, życie rodzinne - autorka przeciwstawia życiu świątecznemu. Systematyczna dokumentacja przemian obyczajowych połączona z oryginalną ich interpretacją teoretyczną.

Prof. Jacek Kurczewski:
Instytucje życia publicznego są otoczone aurą władzy, która utrudnia rozpoznanie, co się w nich dzieje, co robią i czemu służą. Po pierwszej dekadzie Trzeciej Rzeczpospolitej przyszedł czas, aby przyjrzeć się im uważnie. Taki socjologiczny monitoring jest potrzebny przede wszystkim obywatelom, którzy na utrzymanie tych instytucji łożą pieniądze i muszą wiedzieć, co naprawdę dzieje się za szyldem urzędów i za deklaracjami prawa. Obok uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe i przyjętej przez Naród konstytucji jest przecież jeszcze konstytucja w działaniu. Instytucjom składającym się na konstytucję w działaniu jest poświecony ten, jak i następne przygotowane do druku tomy serii.

Od autorki:
Zmiany społeczno-gospodarcze, jaki się dokonały w okresie transformacji ustrojowej, z całą pewnością nie pozostały bez wpływu na sferę obyczajowości w bardzo różnych dziedzinach naszego życia. Jednocześnie mamy dość dużą łatwość traktowani nowych zjawisk obyczajowych, jak czegoś oczywistego, istniejącego niemal od zawsze. Warto więc przynajmniej podjąć próbę pokazania, jak pewne wzory zachowania , opinie czy oceny zmieniają się w ostatnich latach, wręcz na naszych oczach. I właśnie to starałam się zrobić w swojej książce, podejmując próbę rekonstrukcji wybranych współczesnych obyczajów polskiego społeczeństwa i nowych tendencji, jakie się w tej dziedzinie  pojawiły w okresie transformacji. Tam, gdzie jest to możliwe, staram się uwzględnić zróżnicowania społeczne, prezentując specyfikę obyczajową różnych grup i kategorii społecznych.

Beata Łaciak  
Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem
Wyd. I, form. A5, opr. brosz., 372 s.
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.