Tablica na pamiątkowym kamieniu
Foto: Antoni Rachtan

W środę 30 marca o godz. 17.00  w Warszawie przy ul. Batorego 14 odsłonięta została tablica upamiętniająca redakcję „Tygodnika Solidarność” w 1981 roku. W uroczystości o pracy w tygodniku opowiadał jego redaktor naczelny Tadeusz Mazowiecki. 
Kamień przed dawną siedzibą TS
 Foto: Antoni Rachtan
„Tygodnik Solidarność” był pierwszym oficjalnym niekomunistycznym ogólnopolskim tytułem. Powstał na mocy Porozumień Sierpniowych 1980 roku. Od początku pieczę nad redakcją sprawował Tadeusz Mazowiecki. Tygodnik miał pół miliona nakładu, drukowany był w drukarni Expressu Wieczornego. Był jednym z najbardziej rozchwytywanych i poczytnych pism w 1981 roku.  Podlegał oficjalnej cenzurze, ale drukowano go w taki sposób, by każda ingerencja władz była widoczna dla czytelników. W tygodniku pisali najbardziej znani publicyści i politycy opozycyjni. Poruszano najtrudniejsze i najbardziej niewygodne dla władzy komunistycznej tematy, szczególnie dotyczące życia społecznego, historii najnowszej oraz sytuacji np. w więziennictwa w PRL. W „Tygodniku Solidarność” funkcjonował bardzo duży dział listów,  w ciągu dziewięciu miesięcy funkcjonowania do redakcji dotarło około 10 tys. listów od czytelników. Większość korespondencji została uratowana przed przejęciem ich przez Służbę Bezpieczeństwa w grudniu 1981 roku dzięki staraniom jednej z dziennikarek - zmarłej kilka lat temu Stanisławy Domagalskiej.
Zastępcami Tadeusza Mazowieckiego byli Kazimierz Dziewanowski(nie żyje), Bohdan Cywiński, Waldemar Kuczyński. Sekretarzami redakcji byli Artur Hajnicz, Józef Duriasz, Krzysztof Wyszkowski, Wojciech Arkuszewski i Jan Dworak. W składzie redakcji byli m.in.:  Andrzej Friszke (historia), Andrzej Kaczyński, Jolanta Strzelecka (prawo), Jacek Ambroziak, Wanda Wojnicz (szefowa działu listów), Jarosław J. Szczepański (szef działu informacji związkowej), Krzysztof Kłopotowski (kierownik działu kultury), Ernest Skalski, Piotr Rachtan,  Irena Wóycicka, Maciej Zięba, Maciej Cisło, Stanisława Domagalska, Krystyna Burek, Katarzyna Banachowska, Mateusz Wyrwich, Józef Ruszar, Teresa Kuczyńska, Wiesława Grochola, Andrzej Karczewski, Krzysztof Gottesman, Ryszard Holzer, Marek Pieczyński. W Tygodniku pisali m.in.Lech Falandysz, Krystyna Kersten, Jerzy Jedlicki, Krzysztof Czabański, Małgorzata Niezabitowska i wielu innych.
Fotografowali Aleksander Kęplicz, Leszek Wdowiński, Anna Bohdziewicz, Anna Brzezińska, Tomek Wierzejski. Grafiką zajmowała się Magda Hollender.
Sprawy administracyjne prowadził Tomasz Wolfram, a księgowość – Tadeusz Mądrach. Sekretariatem zajmowały się Ania Cisło i Bożena Szejna.
Jednym z najważniejszych działów w „Tygodniku Solidarność” był dział informacji związkowej, który przygotowywał informacje o tym, co się działo w związku, a tym samym o wszelkich konfliktach wybuchających w Polsce. Te kolumny przygotowywano zawsze w ostatniej chwili, bowiem Tygodnik pełnił wówczas de facto funkcję dziennika informacyjnego ukazującego się raz w tygodniu.
Tygodnik charakteryzowało to, że rzadko udawało się wydać numer zaplanowany od początku  do końca na normalnym kolegium redakcyjnym. Życie wciąż wymuszało zmiany i wydarzenia każdego tygodnia przewracały numery i kolumny, szczególnie gorące informacyjne. – wspomina Premier  RP i redaktor naczelny tygodnika Tadeusz Mazowiecki.
Czas, w którym powstawał „Tygodnik Solidarność” był bardzo burzliwy. Tygodnik był uruchamiany w marcu, w czasie, kiedy groził Polsce strajk generalny wywołany pobiciem działaczy Solidarności przez Milicję Obywatelską w Bydgoszczy. Przez cały miesiąc trwały negocjacje Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z władzami państwowymi i PZPR. Jeszcze 30 marca zanosiło się na wielką akcję protestacyjną w całej Polsce. Drukarze zaangażowani w powstawanie dziennika zapowiedzieli wtedy, że mimo ewentualnego strajku generalnego tygodnik zostanie wydrukowany.
Na przełomie maja i kwietnia 1981 roku w Polsce trwały wielkie manewry wojsk Układu Warszawskiego „Sojuz 81”, co oznaczało, że w każdej chwili wojska radzieckie mogą rozbić zakłady pracy i wielki ruch społeczny, jawnie krytyczny wobec radzieckiej obecności. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację społeczną i przyczyniającym się do wzrostu emocji po obu stronach konfliktu była decyzja  PZPR z początku kwietnia 1981 roku o wprowadzeniu kartek na mięso.
W 1981 roku  wydano 37 numerów Tygodnika. W czasie I Zjazdu Solidarności tygodnik drukowano w nakładzie 1,5 mln. egzemplarzy.
W czerwcu 1989 roku udało się reaktywować „Tygodnik Solidarność”, także pod wodzą Tadeusza Mazowieckiego, który sprawował funkcję redaktora naczelnego do czasu objęcia w sierpniu funkcji  pierwszego niekomunistycznego premiera Polski.
Jarosław J. Szczepański