Krzysztof Wroczyński
Prawo wobec moralności
Antonia Rossiniego
koncepcja filozofii prawa
Wydawnictwo KUL, 2008

Europejska kultura prawna kształtowała się przez wieki i kształtuje się nadal. Wiele wskazuje na to, że jeszcze potrwa to długo. ks. Antonio Rosmini, działający we Włoszech w pierwszej połowie XIX wieku, postawił tu milowie kroki, szczególnie w dziedzinach, które i teraz są bardzo aktualne, ciągle wymagając poważnej debaty. Chodzi o relacje prawa do moralności, do natury człowieka, a także o fundamentalne zagadnienie podmiotowych praw osoby ludzkiej, na których opiera się każda dojrzała koncepcja praw człowieka.

Michał Drozdek - prezes Instytutu Paderewskiego