W dniu 25 stycznia 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Towarowa 28, sala konferencyjna XII piętro), odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: przewodniczącego Kolegium IPN dr Andrzeja Grajewskiego, prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtyki oraz byłego prezesa IPN prof. Leona Kieresa.
Bezpośrednio po konferencji zostanie zaprezentowana najnowsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej ?Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza 1944-1956 - tom I.
Książka jest efektem trzyletniej pracy zespołu historyków IPN, którzy korzystając z szerokiej bazy źródłowej, starali się odtworzyć obsadę kierowniczych stanowisk aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944 - 1956. Poza strukturami centrali Resortu/Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego autorzy objęli badaniami także kadrę kierowniczą kilkunastu wojewódzkich, kilkuset powiatowych i miejskich UB oraz naczelników więzień i komendantów obozów. Tą drogą zdołali zidentyfikować ok. 3 tys. osób.
W prezentacji książki udział wezmą prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka, prof. Leon Kieres, dr Krzysztof Szwagrzyk, dr Antoni Dudek.