Zapraszamy na sesję naukową:

PRASA LOKALNA - ZWIERCIADŁO LOKALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Termin: 10 listopada 2005 r.


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, woj. wielkopolskie

(ul. Poznańska 33)[1].


Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UMA w Poznaniu oraz Wielkopolski Klub Rzeczników Prasowych i Dziennikarzy Samorządowych - Poznań.


Patronat honorowy: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, wraz z samorządami lokalnymi z terenu powiatu nowotomyskiego.


Harmonogram:


godz. 10.00. - powitanie gości przez burmistrza Nowego Tomyśla, Henryka Helwinga i dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dr Tadeusza Wallasa.


Projekcja filmu o mieście i gminie Nowy Tomyśl.


Część I:


godz. 10.15.-13.30 - wystąpienia uczestników Sesji:


dr Krzysztofa Walczaka (dyrektora Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu): Obraz życia i działalności ludzi kultury w zwierciadle kaliskiej prasy lokalnej (na przykładzie „Gazety Kaliskiej" 1893-1914)


prof. dr hab. Jacka Sobczaka (kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD UAM w Poznaniu, sędziego SN, prezesa Związku Prawników Polskich) - temat w trakcie ustalania


dr Ewy Jurgi (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu): Polityczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania prasy lokalnej


mgr Witolda Machury (uczestnika seminarium doktoranckiego w INPiD UAM w Poznaniu, prezesa Wielkopolskiego Klubu Rzeczników Prasowych i Dziennikarzy Samorządowych): Gazeta samorządowa w teorii i praktyce (na przykładzie wybranych tytułów, ukazujących się w Wielkopolsce)


dr hab. Ryszarda Kowalczyka (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu): Media lokalne a polityka - doświadczenia wielkopolskie


dr Bogdana Nawrota (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Samorząd a media w Wielkopolsce - ujęcie socjologiczne.


obiad i wycieczka „Wiklinowym Szlakiem” (godz. 13.45.-14.45.)


Część II:


godz. 15.00. - panel dyskusyjny: Rola mediów lokalnych w kreowaniu wizerunku samorządu.


Uczestnicy panelu[2]: Piotr Borowicz (red. nacz. Murowanej Prawdy, PodSkoków i Gazety Czerwonaka, członek władz centralnych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Witold Machura (red. nacz. Kwartalnika Nowotomyskiego), Jerzy Wizerkaniuk (red. nacz. Gazety Kościańskiej), Jan Zalewski (red. nacz. Tygodnia Ziemi Śremskiej) oraz kilkunastu dziennikarzy redakcji mediów z regionu.


Patronat medialny:


e-PR - Vortal PR i komunikacji marketingowej w sieci, miesięcznik WIELKOPOLSKA W EUROPIE, redakcje mediów regionalnych.


Wystąpienia uczestników obu części Sesji, zostaną opublikowane w dwóch odrębnych publikacjach (szczegóły zostaną przedstawione w trakcie Sesji).


Od 24 października, wszelkich szczegółowych informacji udzielają:


Marzena Kortus - Urząd Miejski w Nowym Tomyślu tel.: 0-61 442 66 01, e-mail: promocja@nowytomysl.pl


Witold Machura - tel.: 0-601 421 778, e-mail: machura@wokiss.pl


Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie, z przyczyn od nich niezależnych.
[1] przy większej ilości zainteresowanych, Sesja może zostać przeniesiona do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, mieszczącego się przy ul. Tysiąclecia 3[2] lista nie uwzględnia uczestników części przedpołudniowej Sesji, uwzględnia natomiast uczestników, którzy już potwierdzili udział w panelu - ostateczna lista zostanie zamknięta w dniu 31 października 2005.