Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki

Reginy Lityńskiej

składają

Janowi Lityńskiemu

koledzy z gór i konspiry
Krzysztof Łoziński i Piotr Rachtan