Zarząd Stowarzyszenia "Inicjatywa 33" informuje, że w dniu 17 czerwca 2008 r., o godzinie 16.30, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przy ul. Zgoda 11 w Warszawie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Drugi termin Zgromadzenia przewidziany jest w tym samym dniu o godzinie 17.00.
Zarząd