W dniu 8 stycznia 2008 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli, III Wydział Karny, ul. Kocjana 3, sala 65, godzina 15.00, odbędzie się rozprawa główna z prywatnego aktu oskarżenia - art. 212 KK.
Sprawa dotyczy materiału prasowego „Paragrafy i kaptury" autorstwa Witolda Filipowicza (członka redakcji "Kontratekstów")- opublikowanego, również w Internecie, w roku 2004. W materiale tym zostały opisane procedury postępowań w zakresie zatrudniania oraz obsadzania stanowisk dyrektorów w urzędach administracji rządowej - korpusie służby cywilnej.

Chodziło o procedury naboru na wolne stanowiska pracy oraz konkursy na stanowiska wyższe (dyrektorów) w służbie cywilnej, przebiegające pod rządami ówczesnych przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Jeden z urzędników, który występuje w materiale prasowym, w listopadzie 2004 roku wniósł prywatny akt oskarżenia zarzucając autorowi tekstu pomówienie i zniesławienie. Do chwili obecnej miały miejsce dwa (!) posiedzenia pojednawcze, bez rezultatu, bowiem autor tekstu odmawia przeproszenia za rzekomą nieprawdę zamieszczoną w artykule.

Posiedzenie trzecie - 19 lipca 2007 r. - dotyczyło umorzenia w sprawie wzajemnego aktu oskarżenia, jaki wniósł autor tekstu twierdząc, że to urzędnik w swoim akcie oskarżenia posługuje się kłamstwem i manipulacją tekstem - szerzej o tym w artykule „Czy dziennikarz ma godność?" - dostępny w Internecie, w tym na stronie internetowej Niezależnego Magazynu Publicystów "KONTRATEKSTY".

Redakcja