Zamienię status pokrzywdzonego w IPN
na dogodne położenie geograficzne.

Kombatant