Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Kraków. Przewodnik pisany światłem", organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Współpracy i Wymiany Naukowej przy Kole Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Termin zgłaszania prac: do 20 września 2007 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 10 października 2007 r.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Fotografie kolorowe lub czarno-białe w formacie minimum 20x30 cm., opatrzone godłem, należy przesyłać razem z formularzem zgłoszeniowym na adres:

ul. Grodzka 53,

31-001 Kraków

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny" Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: foto.krakow@gmail.com
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie - www.ihs.uksw.edu.pl