OPOWIEŚCI O ARYSTOKRACJI  I ZIEMIAŃSTWIE
 - SPOTKANIE Z JADWIGĄ CZARTORYSKĄ I MICHAŁEM ZARYCHTĄ
Dom Spotkań z Historią zaprasza na spotkanie z Jadwigą Czartoryską i historykiem Michałem Zarychtą.
24 lipca (wtorek), godz. 18.00, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20.
Zaproszeni goście  - pochodząca ze słynnego książęcego rodu Jadwiga Czartoryska oraz historyk Michał Zarychta - wprowadzą publiczność w świat, który przetrwał już tylko na starych fotografiach z kolekcji Janusza Przewłockiego. Opowiedzą o ziemiaństwie i arystokracji w Polsce przełomu XIX i XX wieku,  przypomną dawne obyczaje i tradycje. Przedstawią dzieje wielkich rodów (przede wszystkim rodziny Czartoryskich i Przewłockich)
i przybliżą słuchaczom dramatyczny los, który zgotowały im powojenne władze PRL-u.

Spotkanie odbywa się w scenerii wystawy Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego.

WSTĘP WOLNY

***

Dom Spotkań zHistorią (DSH) - samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy - zajmuje się popularyzowaniem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym akcentem na skutki totalitaryzmów. Organizuje wystawy, projekcje filmowe, spotkania ze świadkami, seminaria, warsztaty edukacyjne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

DSH ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA, niezależną organizacją pozarządową, od lat dokumentującą historię minionego stulecia. Jest również miejscem otwartym na inicjatywy innych środowisk i organizacji, polskich i zagranicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/