Dom Spotkań z Historią i Agencja Wydawnicza VEDA zapraszają na spotkanie z niezwykłym warszawiakiem - Kordianem Tarasiewiczem, autorem książki autobiograficznej Cały wiek w Warszawie.
16 maja (środa), godz. 18.00, Dom Spotkań z Historią przy Karowej 20.

Spotkanie poprowadzi Jerzy S. Majewski.

Kordian Tarasiewicz (ur. 1910) - współwłaściciel „Plutona", największej przedwojennej firmy zajmującej się importem kawy, varsavianista, miłośnik
i znawca tenisa. Swoje wspomnienia spisał w książce Cały wiek w Warszawie, przypominając atmosferę międzywojnia i czasów po II wojnie światowej.

Jerzy S. Majewski o  książce Cały wiek w Warszawie: „Wielki handel, urok warszawskich sklepów i międzywojennego high-life´u, wszystko to znajdziemy w pełnych uroku wspomnieniach Kordiana Tarasiewicza. Dziś coraz mniej ludzi pamięta przedwojenną Warszawę. Obecni osiemdziesięciolatkowie przeżywali dopiero wczesną młodość. Kordian Tarasiewicz prowadził w tym czasie życie dorosłe. Był współwłaścicielem „Plutona", największej w Polsce firmy zajmującej się importem kawy. Odwiedzał i rozmawiał z ludźmi, których my znamy tylko z książek. Jest także wiarygodnym świadkiem wydarzeń lat okupacji. Z dachu swojego domu przy ulicy Grzybowskiej ogląda zagładę getta, a rok później jest świadkiem, najpierw dramatu Woli, a potem walk ulicznych w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego."

***

Dom Spotkań z Historią, utworzony 1 marca 2006 r., jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Celem Domu Spotkań z Historią jest upowszechnianie wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu. Dom Spotkań z Historią organizuje wystawy, projekcje filmowe i multimedialne, spotkania, seminaria, warsztaty edukacyjne, prowadzi prace badawcze i działalność informacyjną związaną z historią najnowszą, tworzy, opracowuje i udostępnia komputerowe bazy danych, zbiory tekstowe, ikonograficzne, filmowe, fonograficzne i muzealne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Swoje zasoby udostępniania bezpłatne poprzez Dział Edukacji, Mediotetekę (Archiwum Historii Mówionej, Filmotekę, Pracownię Ikonograficzną), Dział Wystaw i Upowszechniania, księgarnię i czytelnię.

Dom Spotkań z Historią ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA oraz innymi organizacjami i środowiskami w kraju i za granicą, m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN; Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodkiem Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytutem Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundacją Körbera w Hamburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/.