Dziennikarz "Kontratekstów", Piotr Twardysko jest ciężko chory na przewlekłą niewydolność nerek. Czeka na przeszczep nerki. Potrzebne mu są bardzo drogie leki, na które go nie stać: żelazo, którego 5 ampułek kosztuje ok. 300 złotych, oraz bardzo droga erytropoetyna. Apelujemy do kolegow redacyjnych oraz czytelników o pomoc dla Piotra.
Wpłat można dokonywać na konto:
Piotr Twardysko, Zębowice 1a/3, 59-411 Paszowice
PKO BP SA I Oddział w Jaworze
39102030170000270201407972
lub na konto naszej fundacji, z dopiskiem "Pomoc dla Piotra Twardysko".
Dane do przelewu:
Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty", ul. Miodowa 20 m 3,
00-246 Warszawa.
Konto: Pekao SA, XI O w Warszawie
90 1240 1138 1111 0010 0732 9459

Redakcja