Serdecznie zapraszamy na
Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat
"Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
XXI Międzynarodowa konferencja
ROZWÓJ INWESTYCJI W UKRAINIE
- terażniejszość i perspektywy.
Aktualne informacje.Ostateczne wydażenia z Ukrainy.Informacje handlowo-gospodarcze.
Przepisy prawne. W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy
12-13 maja 2007 r.
Lwów, Hotel "Sputnik"
http://www.seminar.pl.ua/
Program konferencji skierowany jest do:

*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiście zna się obowiązujące przepisy w Ukrainie

Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka {Tel. OO 38 (O67) 5~O~6~O~1~1~O }


Faks: OO 38 (044) 4~5~5~9~9~9~9

KWESTIONARIUSZ ZGLOSZENIOWY:
http://www.seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc