„ZBIERAMY OPOWIEŚCI: WARSZAWA W PIERWSZYCH LATACH PO WOJNIE"
Akcja programu Historia Mówiona
W marcu 2007 roku rusza akcja programu HISTORIA MÓWIONA „Zbieramy opowieści: Warszawa w pierwszych latach po wojnie".Organizatorami akcji są: Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA. Celem programu HISTORIA MÓWIONA, prowadzonego przez KARTĘ, jest gromadzenie biograficznych relacji świadków historii XX wieku.

Pierwsze spotkanie, związane tematycznie z wystawą Inna Polska. Fotografie PAP 1945-1947, odbędzie się 18 marca 2007, w niedzielę,
w godz. 11.00-17.00 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20
w Warszawie.

Zespół HISTORII MÓWIONEJ zaprasza do Domu Spotkań z Historią osoby, które zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami z Warszawy tuż
po wojnie. „Będziemy nagrywać te opowieści. Pasjonują nas losy generacji, której dzieciństwo i młodość przypadły na czas wojny i pierwsze lata powojenne. Cenny jest każdy zapamiętany obraz, szczegół z ówczesnej codzienności. Zależy nam także na pamiętnikach, fotografiach, dokumentach, prasie z drugiej połowy lat 40-tych; mamy możliwość, by na miejscu je skopiować. Wybrane relacje i materiały umieścimy w internetowej prezentacji wystawy" - mówi Katarzyna Madoń-Mitzner, koordynator programu HISTORIA MÓWIONA i kurator wystawy Inna Polska. Fotografie PAP 1945-1947.

Goście zwiedzą wystawę i zobaczą film dokumentalny Kalendarz Warszawski 17.01.1945-17.01.1946 o stolicy z tamtych lat.

HISTORIA MÓWIONA

Program Historia Mówiona - prowadzony przez Ośrodek KARTA we współpracy z Domem Spotkań z Historią - gromadzi biograficzne relacje świadków historii XX wieku. Działa od 2003 roku, chociaż pierwsze relacje nagrywane były w Ośrodku KARTA już od końca lat 80. (KARTA była prekursorem tego typu działań w Polsce). Efektem programu jest liczący dziś ok. 2000 relacji zbiór Archiwum Historii Mówionej (AHM), które od 2006 roku, mieści się w Mediotece Domu Spotkań z Historią (DSH) w Warszawie. DSH zajmuje się udostępnianiem i upowszechnianiem tego zbioru m.in. na wystawach i w pracy edukacyjnej.

Metoda

Uważamy, że relacje bezpośrednich świadków historii stanowią cenne źródło do poznania i zrozumienia dziejów XX wieku, znacząco dopełniając „podręcznikową" wiedzę o minionym stuleciu. Przede wszystkim jest to jednak zapis indywidualnej pamięci. Trafiamy do różnych osób. Często rozmawiamy ze „zwyczajnymi" ludźmi, którzy opowiadają o swoim życiu, zarówno o dramatycznych doświadczeniach (z okresu II wojny światowej, stalinizmu, stanu wojennego itp.) i o codzienności w różnych dekadach XX wieku. Dokumentujemy całe życie rozmówcy, pogłębiając szczególnie ważne i interesujące wątki. Tematem relacji jest biografia osoby, z którą rozmawiamy, a nie jakieś konkretne wydarzenie historyczne.

Archiwum Historii Mówionej

Nagrania są archiwizowane w postaci cyfrowej. Na każde nagranie składa się: zapis audio lub video, do którego dołączony jest kwestionariusz z biogramem nagrywanej osoby oraz streszczeniem głównych wątków relacji. Niektóre relacje wzbogacone są o materiały archiwalne (najczęściej kopie dokumentów, archiwalne zdjęcia itp.). Część relacji udostępniona jest także w formie spisanej (w postaci transkrypcji). Materiał dźwiękowy jest archiwizowany w formacie MP3 na płytach CD. Zapis wideo dostępny jest na DVD. Wszystkie włączone do zbiorów AHM materiały fonograficzne są opisywane w komputerowej bazie danych.

Dostęp do zbiorów AHM jest bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych historią (m.in. historyków, dziennikarzy, nauczycieli, studentów i młodzieży szkolnej itd.).

***

Dom Spotkań z Historią (DSH), utworzony 1 marca 2006 r., jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Dom Spotkań z Historią zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu. DSH organizuje wystawy, projekcje filmowe i multimedialne, spotkania, seminaria, warsztaty edukacyjne, prowadzi prace badawcze i działalność informacyjną związaną z historią najnowszą, tworzy, opracowuje i udostępnia komputerowe bazy danych, zbiory tekstowe, ikonograficzne, filmowe, fonograficzne i muzealne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Swoje zasoby udostępniania bezpłatnie. Służą temu: Dział Edukacji, Medioteteka (Archiwum Historii Mówionej, Filmoteka, Pracownia Ikonograficzna), Dział Wystaw i Upowszechniania, księgarnia i czytelnia.

Dom Spotkań z Historią ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA oraz innymi organizacjami i środowiskami w kraju i za granicą, m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN; Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodkiem Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytutem Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundacją Körbera w Hamburgu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/.

***

Ośrodek KARTA - niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym, szerzeniem tolerancji i demokracji. W 2007 roku KARTA obchodzi jubileusz 25-lecia działalności publicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.karta.org.pl/.

***

Wystawa Inna Polska. Fotografie PAP 1945-47 -Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA, Polska Agencja Prasowa. Wystawa czynna do 31 marca 2007.

Na ekspozycji po raz pierwszy zaprezentowane zostały fotografie z unikalnej kolekcji PAP. Zdjęcia, wykonane przez profesjonalnych fotoreporterów, pokazują odradzanie się zniszczonego kraju w pierwszych latach po II wojnie światowej, zmagania ludzi z codziennością, intensywne życie religijne oraz proces tworzenia się komunistycznego państwa, zwalczanie opozycji i coraz agresywniejszą propagandę. Na wystawę składa się około 100 fotografii, z których duża część pochodzi z Warszawy. Fotografie z wystawy można również obejrzeć w serwisie www.fotohistoria.pl, który gromadzi ponad 15 tysięcy zdjęć archiwalnych ze zbiorów PAP i Ośrodka KARTA.