Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury UG oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku serdecznie zapraszają na spotkanie:
ROSPUDA - Nie tędy droga!
Problemy inwestycji na terenach chronionych w świetle aktualnej sytuacji w Dolinie Rospudy
.
10 marca 2007 r. (sobota) , godz. 15.00

Wydział Filologiczno-Historyczny UG

ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

Wstęp wolny!

Spotkanie będzie poświęcone problemom inwestycji na terenach chronionych, obszarach sieci Natura 2000, w świetle aktualnej sytuacji w Dolinie Rospudy. Spotkanie zakończy się panelem dyskusyjnym poświęconym lokalnym konfliktom ekologicznym. Zależy nam na konstruktywnej rozmowie i wyciągnięciu wniosków na przyszłość w celu uniknięcia podobnych błędów decyzyjnych.

Program spotkania:

godz. 15.00

Rozpoczęcie: Joanna Lepczak-Michalska (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Polski Klub Ekologiczny), Tomasz Dziemianczuk (Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego)

godz. 15.10

Film: Sto tysięcy bocianów (2007) reż. Marcin  Krzymański, 22 min.

Odcinek programu poświęcony Dolinie Rospudy

godz. 15.40

Dr Maciej Muskat (Greenpeace Polska)

Obwodnica Augustowa - wariant zgody czy wariant  przez Dolinę Rospudy?

godz. 16.00

Dr inż. Szymon Bzoma (Morski Instytut Rybacki, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING)

Inwestycje oddziaływujące na obszary Natura 2000 a ochrona ptaków i ich siedlisk

1.Gatunki ptaków objęte programem Natura 2000 (siedliska lęgowe ptaków załącznikowych, skupiska ptaków wędrujących) - w kontekście Standardowego Formularza Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) oraz dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO)

2.Ingerencja w obszary Natura 2000 (inwestycyjna - drogi, mosty, umacnianie brzegu i nieinwestycyjna - np. nadmierna turystyka - przykład rybitw czubatych) oraz zagrożenia w rozumieniu celów ochrony Natura 2000.

3.Oczekiwania ekologicznych organizacji pozarządowych wobec realizacji inwestycji.

godz. 16.20

mgr inż. Dagmara Andrzejewska (Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska Transprojekt Gdański)

Inwestycje drogowe - doświadczenia i wnioski z pracy Zespołu Ochrony Środowiska Transprojektu Gdańskiego

1.Uwarunkowania i możliwości budowy infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo:

- budowa nowych dróg,

- przebudowa i modernizacja istniejącej sieci drogowej.

2.Proces opracowywania informacji o środowiskowych i przyrodniczych uwarunkowaniach terenu projektowanego zainwestowania.

3.Problemy ze zbieraniem danych dokumentacyjnych oraz prowadzeniem waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej.

4.Interpretacja przepisów prawnych dotyczących Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej - uwagi i trudności.

5.Konsultacje społeczne - lokalna społeczność i organizacje pozarządowe (uwagi i doświadczenia własne).

godz. 16.40

Panel dyskusyjny:

Mgr inż. Dagmara Andrzejewska (Transprojekt Gdański)
Dr inż. Szymon Bzoma (Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING)
Dr Michał Buliński (Pomorski Urząd Wojewódzki)
Dr Maciej Muskat (Greenpeace Polska)
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN)

Więcej informacji:

Jowita Kurach
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
tel. 605 070 141

Tomasz Dziemianczuk
ulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
tel. 661 360 162