Najnowszy pokaz w cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU W DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ:
FILMY JANA ŁOMNICKIEGO I SPOTKANIE Z BARBARĄ KOSIDOWSKĄ MONTAŻYSTKĄ FILMÓW REŻYSERA
DKF Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20 w Warszawie) zaprasza na spotkanie w cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU:

23 lutego, godz. 18.00 (piątek)  - filmy Jana Łomnickiego reżysera filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenarzysty, znanego głównie jako twórca popularnego serialu Dom. Gościem wieczoru będzie Barbara Kosidowska, montażystka jego filmów.

W programie: Dom starych kobiet (1957),9´; Warszawa Główna (1958), 10´ ; Narodziny statku (1961), 9´ ; Jubileuszowy, 9´ (1967); Paweł Wróbel (1971), 10´.

Wieczór poprowadzi reżyser Andrzej Sapija. Wstęp wolny.

Od października 2006 Dom Spotkań z Historią prowadzi bezpłatne pokazy filmowe oraz spotkania z wybitnymi reżyserami i ich współpracownikami w cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU. Prezentujemy najlepsze polskie filmy dokumentalne z różnych okresów PRL-u. Dzięki spotkaniom z zaproszonymi gośćmi - m.in. Kazimierzem Karabaszem, Markiem Piwowskim, Jerzym Hoffmanem - widzowie mogą poznać klasyczne dzieła polskiej szkoły dokumentu i fascynującą pracę dokumentalistów.

Pomysłodawcami cyklu KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU są Andrzej Sapija i Maciej Drygas - reżyserzy, dokumentaliści i wykładowcy w Laboratorium Reportażu UW.

Filmy JANA ŁOMNICKIEGO

oraz spotkanie z Barbarą Kosidowską, montażystką filmów reżysera

23 lutego, godz. 18.00 (piątek)

w CYKLU KLASYKA POLSKIEGO DOKUMENTU

Dyskusyjny Klub Filmowy Domu Spotkań z Historią

ul. Karowa 20 w Warszawie

Dom starych kobiet, 1957 r., 9´. Życie staruszek w Państwowym Domu Starości.

Warszawa Główna, 1958 r., 10´. Scenki rodzajowe na dworcu Warszawa Główna.

Narodziny statku, 1961 r., 9´. Reportaż z przebiegu wodowania statku w Stoczni Gdańskiej. Film uhonorowany wieloma nagrodami m.in. na festiwalach w Krakowie, Aleksandrii, Moskwie, Edynburgu, Mexico City, Melbourne.

Jubileuszowy, 1967  r.,9´. Reportaż z życia małego miasteczka, przez które wiedzie trasa XX-go Wyścigu Pokoju. Nagrodzony na festiwalach w Krakowie i Oberhausen.

Paweł Wróbel, 1971 r., 10´. Relacja z dyskusji członków zespołu plastycznego Domu Kultury Kopalni „Wieczorek" oceniających twórczość kolegi.

Wieczór prowadzi dokumentalista i reżyser Andrzej Sapija.

WSTĘP WOLNY

***

Filmoteka Domu Spotkań z Historią - działa w Domu Spotkań z Historią w ramach działu Medioteka. Organizuje cykle pokazów filmowych i spotkania oraz prowadzi prace związane ze statutową działalnością Domu Spotkań z Historią. Zajmuje się nagrywaniem i digitalizacją filmów archiwalnych dotyczących historii XX wieku, przygotowuje i opracowuje materiały do wystaw oraz czytelni multimedialnej (m.in. wystawy Oblicza totalitaryzmu, która w 2007 r. będzie prezentowana w Gedenkstätte Deutscher Widerstand w Berlinie). Udostępnia około 800 skatalogowanych filmów i programów historycznych.

Wieczorne projekcje filmowe organizowane przez Filomotekę DSH w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego są podstawą do dyskusji z udziałem twórców prezentowanych filmów, bohaterów wydarzeń, badaczy i widzow. Nazwą nawiązują do tradycji DKF-ów, będących w okresie PRL-u przestrzenią swobodniejszego życia intelektualnego.

***

Dom Spotkań z Historią, utworzony 1 marca 2006 r., jest samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy. Celem Domu Spotkań z Historią jest upowszechnianie wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu. Dom Spotkań z Historią organizuje wystawy, projekcje filmowe i multimedialne, spotkania, seminaria, warsztaty edukacyjne, prowadzi prace badawcze i działalność informacyjną związaną z historią najnowszą, tworzy, opracowuje i udostępnia komputerowe bazy danych, zbiory tekstowe, ikonograficzne, filmowe, fonograficzne i muzealne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Swoje zasoby udostępniania bezpłatne poprzez Dział Edukacji, Mediotetekę (Archiwum Historii Mówionej, Filmotekę, Pracownię Ikonograficzną), Dział Wystaw i Upowszechniania, księgarnię i czytelnię.

Dom Spotkań z Historią ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA oraz innymi organizacjami i środowiskami w kraju i za granicą, m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Studiów Politycznych PAN; Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodkiem Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytutem Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundacją Körbera w Hamburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.dsh.waw.pl/.